SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -

Skibsradar

Sendes gratis online live forfølge

Skibe: 1921858
Porte: 20618
Stationer: 20618
Fyrtårne: 14670

Hvad er skibsradar?

En skibsradar er et elektronisk navigationsinstrument, der bruges til at registrere skibes position og bevægelse omkring eget skib.

Hvordan fungerer skibsradar?

Et skibs radar udsender elektromagnetiske impulser, der reflekteres af andre skibe eller genstande i nærheden. De tilbagevendende signaler modtages af radaren og konverteres til et billede, der vises på radarskærmen.

Hvilken information giver skibsradaren?

En skibsradar giver information om afstand, hastighed og retning af andre skibe eller genstande i området.

Hvad er rækkevidden af ​​et skibs radar?

Rækkevidden af ​​en marineradar afhænger af enhedens ydeevne og vejrforholdene. Rækkevidden spænder dog normalt fra et par hundrede meter til flere kilometer.

Hvilke typer skibsradarer findes der?

Der er flere typer marineradarer, herunder X-band radar, S-band radar og Doppler effekt radar.

Hvad er forskellen mellem X-Band Radar og S-Band Radar?

Forskellen mellem X-båndsradar og S-båndsradar ligger i den frekvens, hvormed de elektromagnetiske impulser udsendes. X-band radar har en højere frekvens og tilbyder højere opløsning, mens S-bånd radar har en lavere frekvens og tilbyder en længere rækkevidde.

Hvad er Doppler-effekten i skibsradar?

Doppler-effekten er et fænomen, hvor frekvensen af ​​elektromagnetiske bølger ændres, når kilden eller modtageren bevæger sig i forhold til bølgen. En skibsradar med Doppler-effekten kan således måle farten på skibe i området.

Hvordan vises skibe på radarskærmen?

Skibe vises på radarskærmen som blips eller ekkoer. Størrelsen og formen på blippen afhænger af skibets størrelse og form, samt afstanden og miljøet.

Hvad er en ARPA?

ARPA står for Automatic Radar Plotting Aid og er en funktion af marine radarsystemer, der giver mulighed for automatisk plotning og kollisionsundgåelse. ARPA-systemer kan beregne og vise position, hastighed og retning for andre fartøjer for at hjælpe med sikker navigation og kollisionsundgåelse.

Hvordan måles nøjagtigheden af ​​et skibs radar?

Nøjagtigheden af ​​et skibs radar måles af senderfaktoren, opløsningen, gentagelseshastigheden, følsomheden og systemets stabilitet.

Hvordan sikrer man sig, at et skibs radar fungerer korrekt?

En marineradar kræver regelmæssig vedligeholdelse og kalibrering for at sikre, at den fungerer korrekt. Det er også vigtigt, at antennen og andre komponenter holdes rene og fri for snavs, sne og is.

Hvilke forholdsregler skal tages ved brug af skibsradar?

Ved brug af marineradar skal der tages visse forholdsregler for at sikre, at enheden er sikker og effektiv. Dette omfatter brug af antennemaster og beslag, der passer til den specifikke antenne og enhed, og overvågning af det omkringliggende område for mulig interferens og interferens.

Hvilken rolle spiller skibsradar i navigation på åbent hav?

Skibsradar spiller en vigtig rolle i at navigere på åbent hav, da den giver skibet mulighed for at opdage og undgå andre skibe og genstande i nærheden. Det er især nyttigt i dårlig sigtbarhed og dårligt vejr.

Hvordan påvirkes skibsradar af dårligt vejr?

Et skibs radar kan blive påvirket af regn, sne og tåge i dårligt vejr, da disse materialer kan absorbere og reflektere de elektromagnetiske signaler. I nogle tilfælde kan et skibs radar også blive påvirket af havforhold og bølgebevægelser.

Hvad er den maksimale rækkevidde af et skibs radar?

Den maksimale rækkevidde af en marineradar afhænger af enhedens ydeevne og vejrforholdene. Normalt kan et skibs radar dog registrere skibe på flere kilometers afstand.

Hvad er fordele og ulemper ved X-band radar?

Fordele ved X-band radar er høj opløsning og nøjagtighed, som gør det muligt at detektere små genstande og forhindringer. Ulemper er, at den er modtagelig for forstyrrelser fra regn og tåge, og at den har en begrænset rækkevidde.

Hvad er fordele og ulemper ved S-band radar?

Fordelene ved S-båndsradar er længere rækkevidde end X-båndsradar og mindre modtagelighed for interferens fra regn og tåge. Ulemperne er lavere opløsning og nøjagtighed sammenlignet med X-band radar.

Hvad er fordele og ulemper ved multi-frekvens radarsystemer?

Multi-frekvens radarsystemer tilbyder fordelene ved både X-bånd og S-bånd radar og kan skifte mellem frekvenser efter behov. Ulemperne er højere omkostninger og kompleksitet.

Hvad er hovedtræk ved ARPA?

Hovedfunktionerne i ARPA er den automatiske plotning og kollisionsundgåelsesfunktion, beregning og visning af andre skibes position, hastighed og retning og overvågning af det omkringliggende område for mulige kollisioner.

Hvordan kan skibsradar bruges til at redde skibbrudne?

En skibsradar kan bruges til at redde skibbrudne ved at hjælpe med at lokalisere det forsvundne skib og sende dets position til redningshold.

Hvilken betydning har ECDIS for moderne navigation?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) er et avanceret navigationssystem, der bruger elektroniske søkort og realtidsinformation om fartøjer og omgivende objekter for at hjælpe med sikker og effektiv navigation. ECDIS har gjort navigationen til søs mere sikker og effektiv og bliver mere og mere brugt i moderne skibsfart.

Hvilken rolle spiller GPS i marinenavigation?

GPS (Global Positioning System) spiller en vigtig rolle i navigation til søs, da det giver skibet mulighed for at bestemme sin nøjagtige position og vise den på de elektroniske søkort. GPS er især nyttig, når du navigerer i ukendt farvand, og når sigtbarheden er dårlig.

Hvad er forskellen mellem et ARPA-system og et AIS-system?

Et ARPA-system (Automatic Radar Plotting Aid) er et radarsystem, der kan beregne og vise andre fartøjers position, hastighed og retning for at hjælpe med sikker navigation og kollisionsundgåelse. Et AIS-system (Automatic Identification System) er et system, der kan identificere fartøjer med en radioforbindelse og sende information som navn, position, kurs og hastighed. Mens ARPA beregner positionen af ​​andre skibe baseret på radarinformation, får AIS denne information direkte fra skibene selv, men begge systemer kan bruges i kombination for at give mere omfattende overvågning og kollisionsundgåelse.

Hvad er RACON's funktion?

RACON (Radar Beacon) er en lille radio, der udsender et radarsignal for at give andre skibe og navigationssystemer et referencemærke. RACON'er placeres ofte på navaider og bøjer for at øge deres synlighed og give mulighed for mere præcis navigation.

Hvad er funktionen af ​​EPIRB?

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er et nødsignalsystem, der automatisk udløses i tilfælde af en nødsituation og udsender et signal, der kan opsnappes af eftersøgnings- og redningshold for at lokalisere skibets nøjagtige position. EPIRB'er er et vigtigt stykke sikkerhedsudstyr til søs og kan være med til at øge chancerne for, at skibbrudne overlever.

Hvad er funktionen af ​​SART?

SART (Search and Rescue Radar Transponder) er et nødsignalsystem, der aktiveres i nødstilfælde og udsender et signal, som radarer kan registrere. SART'er, der almindeligvis bruges på redningsbåde og redningsveste, kan hjælpe med at lette eftersøgning og redning af skibbrudne.

Hvad er funktionen af ​​VTS?

VTS (Vessel Traffic Service) er et overvågningssystem designet til at koordinere og overvåge trafikken af ​​fartøjer i travle områder. VTS kan indsamle og vise information såsom fartøjers position, kurs og hastighed for at understøtte sikker og effektiv navigation.

Hvad er forskellen mellem radar og sonar?

Radar og sonar er begge teknologier til at lokalisere objekter, men de har forskellige anvendelser og arbejdsprincipper. Radar bruger elektromagnetiske bølger til at bestemme objekters position, mens sonar bruger lydbølger. Radar bruges primært i aeronautik og marinenavigation, mens sonar primært bruges til undervandsudforskning og militære applikationer.

Hvordan fungerer en Doppler-radar?

En Doppler-radar bruger Doppler-effekten til at måle objekters hastighed. Doppler-effekten opstår, når frekvensen af ​​en bølge ændres, når kilden eller modtageren bevæger sig i forhold til bølgen. En Doppler-radar udsender kontinuerligt elektromagnetiske bølger, som reflekteres af genstande og returneres til radaren. Ved at måle frekvensforskydningen af ​​de tilbagevendende bølger kan radaren beregne objektets hastighed.

Hvad er en SAR-radar?

SAR (Synthetic Aperture Radar) er en speciel type radar, der kan skabe billeder i høj opløsning af Jordens overflade. SAR bruger en stor antenne og komplekse signalbehandlingsalgoritmer til at skabe billeder, der ligner fotografier. SAR-radar bruges i vid udstrækning til jordobservation, overvågning af kystlinjer og søgning efter forsvundne fly og skibe.

Hvad er en MARPA-radar?

MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) er en funktion tilgængelig på nogle moderne marineradarsystemer, der automatisk beregner kurser, hastigheder og risiko for kollision af nærliggende fartøjer. MARPA kan hjælpe med at undgå kollisioner og gøre navigationen nemmere.

Hvad er forskellen mellem en X-båndsradar og en S-båndsradar?

Den største forskel mellem X-båndsradar og S-båndsradar er frekvensen af ​​de elektromagnetiske bølger, de bruger. X-band radar bruger en frekvens på omkring 8-12 GHz, mens S-bånd radar bruger en frekvens på omkring 2-4 GHz. X-band radar har typisk højere opløsning og nøjagtighed, men er mere modtagelig over for vejrforhold som regn og tåge. S-band radar er mindre følsom over for vejret og har en længere rækkevidde, men lavere opløsning.

Hvad er forskellen mellem en monopulsradar og en phased array radar?

Monopulsradar og phased array radar er to forskellige typer radarantenner, der bruges til at generere radarstråler. En monopulsradar bruger en enkelt antenne, der kan peges i forskellige retninger for at skabe en radarstråle. En phased array radar, på den anden side, bruger flere små antenner, der kan styres elektronisk for at skabe en radarstråle i forskellige retninger. Phased array radar tilbyder typisk større fleksibilitet og nøjagtighed, mens monopuls radar er enklere og billigere at bygge.

Hvad er forskellen mellem en X-Band Phased Array Radar og en S-Band Phased Array Radar?

Som med konventionelle X-bånds- og S-båndsradarsystemer, ligger forskellen mellem X-bånds phased array radar og S-band phased array radar i frekvensen af ​​de anvendte elektromagnetiske bølger. X-band phased array radar bruger en frekvens på omkring 8-12 GHz, mens S-band phased array radar bruger en frekvens på omkring 2-4 GHz. Generelt giver X-band phased array radar højere opløsning og nøjagtighed, men er mere modtagelig over for vejrforhold som regn og tåge. S-band phased array radar er mindre følsom over for vejret og har en længere rækkevidde, men lavere opløsning.

Hvordan fungerer en Doppler vejrradar?

En Doppler-vejrradar fungerer på samme måde som en Doppler-radar, men bruger lavere frekvens (i området omkring 2-4 GHz) elektromagnetiske bølger. Ved at måle frekvensforskydningen af ​​de reflekterede bølger forårsaget af bevægelse af regndråber eller sne, kan Doppler vejrradar måle nedbørens hastighed og retning. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre vejrudsigter og advare mod voldsomme storme eller andre vejrrisici.

Hvad er en AIS?

AIS (Automatic Identification System) er et system, der bruges til at indsamle og dele oplysninger om nærliggende fartøjer. AIS bruger en særlig type radioteknologi til automatisk at sende og modtage data som skibets navn, position, kurs og fart. Disse data kan modtages af andre fartøjer eller af kystvagter for at forbedre navigationen og undgå kollisioner.

Hvordan integrerer skibe AIS i deres radarsystemer?

Mange moderne skibsradarsystemer er i stand til at modtage og integrere AIS-data. På en radarskærm kan fartøjer, der sender AIS, vises med et særligt ikon, der indeholder information såsom fartøjets navn, hastighed og kurs. Ved at integrere AIS i radarsystemet kan skibe bedre overvåge deres omgivelser og undgå kollisioner.

Hvad er radarudsving?

Radarudsving, også kendt som rod, er signaler på en radarskærm, der ikke stammer fra objekter af interesse, men reflekteres fra andre objekter såsom bygninger, bjerge eller sværd. Disse signaler kan påvirke radarskærmens læsbarhed og påvirke radarsystemets evne til at detektere mål af interesse. Der er flere teknikker, der kan bruges til at reducere eller eliminere radarjitter, såsom signalbehandlingsalgoritmer, der forbedrer signal-til-støj-forholdet eller bruger filtre til at afvise uønskede signaler.

Hvad er rækkevidden af ​​en typisk skibsradar?

Rækkevidden af ​​en typisk skibsradar afhænger af flere faktorer, såsom frekvensen af ​​den anvendte radar, sendeeffekten og størrelsen af ​​antennesystemet. Som regel kan moderne skibsradarsystemer have en rækkevidde på op til 100 sømil eller mere på grund af deres højere frekvenser og større antenner. Rækkevidden kan dog blive påvirket af dårlige vejrforhold eller forhindringer som f.eks. bjerge eller bygninger.

Hvad er fordelene ved en dual band skibsradar?

En dual-band marineradar bruger både X-band og S-band radarfrekvenser for at give bedre rækkevidde og opløsning samt større nøjagtighed og robusthed. X-band radar tilbyder højere opløsning og nøjagtighed, men er mere modtagelig for vejrforhold som regn og tåge, mens S-band radar er mindre modtagelig over for vejrforhold og har en længere rækkevidde, men lavere opløsning. En dual-band skibsradar giver skibet mulighed for at drage fordel af begge frekvensområder til en mere omfattende og præcis repræsentation af miljøet.

Hvad er forskellen mellem en solid state- og magnetronskibsradar?

Forskellen mellem en solid state- og en magnetronskibsradar ligger i den type elektroniske komponenter, der anvendes. En magnetron marineradar bruger en magnetron til at generere og transmittere elektromagnetiske bølger, mens en solid state marine radar bruger halvlederkomponenter såsom transistorer og dioder til at generere og transmittere elektromagnetiske bølger. Solid state marine radarsystemer har tendens til at være mere energieffektive, pålidelige og holdbare end magnetron marine radarsystemer og har også en hurtigere opstartstid og højere pulsfrekvens. Imidlertid kan magnetronskibsradarsystemer have højere transmissionseffekt og rækkevidde.

Hvad er ARPA-funktioner?

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) er en funktion, der kan integreres i moderne skibsradarsystemer og tillader automatisk detektering og overvågning af skibsobjekter. ARPA-funktioner kan omfatte forudsigelse af kollisionskurser, oprettelse af sporplot og beregning af kurser og hastigheder for andre skibe. ARPA kan også hjælpe med at øge sikkerheden til søs ved at hjælpe skibets rorsmand med at forudse og undgå potentielle kollisioner. ARPA-funktioner kan også generere en række advarsler og alarmer for at advare fartøjets rorsmand om potentielle farer.

Hvad er vigtigheden af ​​ECDIS i forhold til skibsradar?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) er et elektronisk navigationssystem, der viser kort- og positionsdata på en computerskærm. Det er normalt integreret med skibets radarsystem og kan bruge dets data til at skabe et præcist og opdateret billede af omgivelserne. ECDIS giver skibet mulighed for at spore sin position på kortet, planlægge ruter og identificere forhindringer og farer undervejs. Det kan også være med til at øge navigationsnøjagtigheden og sikkerheden ved at give skibets rorsmand et mere komplet og præcist billede af omgivelserne.

Hvad er AIS-oplysninger, og hvordan er det forbundet med skibsradarsystemer?

AIS (Automatic Identification System) er et system til at identificere og spore forsendelsesgenstande, normalt installeret på større skibe. Den udsender information som skibets navn, position, kurs og hastighed over en VHF-radiofrekvens. Skibsradarsystemer kan modtage og bruge denne information til at skabe en mere omfattende repræsentation af miljøet og undgå kollisionskurser. AIS kan også hjælpe med at forbedre kommunikationen mellem skibe og landstationer og øge navigationssikkerheden.

Hvad er udfordringerne ved at bruge skibsradarsystemer?

Der er flere udfordringer ved at bruge skibsradarsystemer, såsom sigtbarhed begrænset af dårlige vejrforhold eller forhindringer såsom bjerge eller bygninger. Skibsradarer kan også blive udsat for interferens fra andre elektroniske enheder og signalkilder, hvilket kan føre til unøjagtige eller fejlagtige resultater. Det kan også være vanskeligt at stole på fortolkningen af ​​skibsradardata, da det har en tendens til at give en abstrakt repræsentation af miljøet og overlade det til skibets rorsmand at fortolke og bruge informationen korrekt.

Hvordan kan skibsradarsystemer bidrage til at øge sikkerheden til søs?

Skibsradarsystemer kan hjælpe med at øge sikkerheden til søs ved at give skibet en præcis og præcis repræsentation af miljøet, opdage potentielle kollisioner tidligt og udløse alarmer og advarsler for at advare skibets rorsmand om farer. Skibsradarer kan også integreres med andre navigationssystemer såsom ECDIS og AIS for at give en mere omfattende og præcis repræsentation af miljøet og øge navigationssikkerheden. Derudover kan skibsradarer også bruges til at overvåge skibstrafikken og spore skibsbevægelser, hvilket kan hjælpe med at forbedre trafikoverholdelse og koordinering af skibsbevægelser.

Hvordan forbedres nøjagtigheden af ​​skibsradardata?

Nøjagtigheden af ​​skibsradardata kan forbedres ved forskellige foranstaltninger, såsom brug af højkvalitets radarudstyr med god opløsning og følsomhed. Det kan også være nyttigt regelmæssigt at vedligeholde og kalibrere skibsradarer for at sikre, at de fungerer korrekt og giver nøjagtige data. Brug af antenner med høj effekt og følsomhed kan også hjælpe med at forbedre rækkevidden og nøjagtigheden af ​​skibsbårne radarer. Derudover gør integration med andre navigationssystemer såsom GPS og ECDIS det muligt for skibsradarer at arbejde mere præcist og præcist.

Hvilke typer skibsradarenheder findes der?

Der findes forskellige typer marineradarer, herunder X-bånds-, S-bånds- og L-båndsradarer. X-band radarer har typisk højere opløsning og følsomhed, men er begrænset til en begrænset rækkevidde. S-båndsradarer har en længere rækkevidde, men lavere opløsning end X-båndsradarer. L-bånds radarer er designet til brug på mindre fartøjer og har en begrænset rækkevidde, men er typisk billigere end andre radarer. Der er også specialiserede marineradarer til brug i arktiske farvande, som er i stand til at detektere og undgå isbjerge og andre forhindringer.

Hvad er begrænsningerne ved at bruge skibsradarer i navigation?

Selvom marineradarer spiller en vigtig rolle i navigation og sikkerhed til søs, har de også begrænsninger. Dårligt vejr som tåge, regn og sne kan reducere radarsystemets synlighed og reducere nøjagtigheden af ​​dataene. Derudover kan marineradarer blive udsat for interferens fra andre elektroniske enheder og signalkilder, hvilket kan føre til unøjagtige eller fejlagtige resultater. Det er også vigtigt at bemærke, at skibsradardata typisk giver en abstrakt repræsentation af miljøet, og det er skibets chefs ansvar at fortolke disse data og sammen med andre navigationssystemer og informationer foretage passende navigation og beslutningstagning.

Hvad er fremtiden for skibsradarsystemer?

Fremtiden for marine radarsystemer ser lys ud, da teknologien og integrationen med andre navigationssystemer fortsætter med at udvikle sig. Fremtidige skibsbårne radarsystemer forventes at have endnu højere opløsning og rækkevidde, samt forbedret integration med andre navigationssystemer, herunder autonom navigation og kunstig intelligens. Derudover forventes brugen af ​​marine radarsystemer fortsat at stige som følge af skærpede regler og standarder for navigation og sikkerhed til søs.

Det er ikke kun fly, der kan spores på internettet - der er også skibsradar! Her kan skibspositionerne over hele verden spores og observeres. Du vil ikke kun modtage information om de forskellige skibspositioner, du vil også blive forsynet med skibsspecifik information Details stillet til rådighed. Et gratis tilbud, der vil fascinere især skibsentusiaster.

Et onlineværktøj for skibsentusiaster

Onlineværktøjet giver dig med garanti ikke de store udfordringer: Du vil først se grønne felter på kortet, som alle har tal. Hvert tal står for antallet af skibsobjekter i den del af kortet. Brug zoomfunktionen, så du kan se de enkelte skibe endnu bedre. Du vil bemærke, at der er forskellige farver. Farverne giver dig informationen om det er et normalt passagerskib, et tankskib, et fragtskib eller en yacht. Diamantsymbolet angiver, at objektet ikke bevæger sig - skibet er derfor i havn. Pilesymbolet står derimod for et objekt i bevægelse - det betyder, at skibet lige nu er undervejs. Det er simple farver og symboler, som giver dig en masse information, så du ved, hvilke skibe der lige nu er undervejs eller er i havn.

Du får en masse information

Hvis du klikker på skibssymbolet, får du mere information. Du får detaljeret statistik om type, destination, landsflag, rute og hastighed. Du finder også et stort billedgalleri med utallige billeder af skibet. Brugerne kan selvfølgelig også selv uploade billeder af skibet, så du altid er forsynet med de seneste billeder af skibet. Skibsobservationen fungerer også perfekt til indre farvande – også til søer og floder, så man ikke kun kan observere skibe, der er ude på havet. Skibsobservationen garanterer en masse information og Details, så kedsomhed er garanteret!

Hvordan behandles dataene?

Dataene indsamles og videregives af et automatisk identifikationssystem (AIS - "Automatic Identification System") Skibe af en vis størrelse skal være udstyret med en sådan enhed For at de afsendte data også kan modtages, kræves API-stationer , som ikke kun samler dataene, men også konverterer dem og så videregiver dem til de forskellige faciliteter.Der er selvfølgelig skibe som ikke kan findes på kortet Hvis der ikke er en API-station i nærheden, kan dataene ikke indsamles og dermed Fordelen er, at hver bruger kan støtte projektet selvstændigt: Du skal blot installere en API-station derhjemme, så dataene kan indsamles og efterfølgende behandles. Bor du i et område, hvor der næsten ikke er registreret skibe, kan du endda anmode om API-enheden gratis - projektet lever trods alt af nye Sta så endnu flere data kan indsamles og behandles. Hvis du er usikker på, om du får sådan en enhed gratis, skal du blot spørge og prøve lykken.

Brug transponderen til dit eget skib

Hvis du ejer din egen yacht og ønsker, at den skal vises på et skibs radar i 24 timer, skal du også tage forholdsregler og installere en tilsvarende AIS-transponder på skibet. Størrelsen på din yacht er ligegyldig – en billig enhed er tilstrækkelig, hvis yachten ikke skal være udstyret med en transponder ifølge loven. Udover transponderen findes der også alternativer - såsom mAIS-appen. Det er vigtigt, at du indtaster alle statistiske data korrekt, så dit skib vises på radaren.

Skibsvenner vil blive glade

Ikke kun ønsker du information om skibets rute, du vil nogle gange også have det Details om selve skibet? Så vil du helt sikkert blive overrasket! Ikke alene får du information om ruten, men du vil også modtage Details om typen, den aktuelle hastighed og også information om skibet er undervejs eller i havn!

Marinetraffic

Stadig ingen færge i sigte. Heller ikke medarbejderne i selskabet aner, hvornår færgen kommer. Passageren er nervøs, usikker og nogle gange irriteret over, at de ikke får nogen relevant information. Skal passageren have en kop kaffe til eller rettere blive i nærheden?

Hvordan kan jeg spore et skib?

En måde er at se på "marinetraffic.live". Alle skibe kan identificeres og spores på denne portal, forudsat at de er af en vis størrelse. Hvis brugeren klikker på det tilsvarende symbol, modtager han information om landets flag, skibstypen, status, den aktuelle hastighed, kursus, længden og bredden, dybgangen og også om destinationshavnen marinetraffic.com er der også talrige billeder af skibene, som kan uploades af brugerne.

Systemet bag marinetraffic.com

Brugere modtager disse særlige data og informationer takket være "Automatic Identification System" (AIS) eller "Universal Automatic Identification System" (UAIS). De automatiske identifikationssystemer er radiosystemer, der udveksler navigations- og andre skibsdata, så der i de senere år er sket en forbedring af sikkerheden og styringen af ​​skibstrafikken. Den 6. december 2000 blev identifikationssystemerne vedtaget som standard af "International Maritime Organisation (IMO). Den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs" (SOLAS) foreskriver også, at alle skibe, der foretager internationale rejser, skal være udstyret med med sådant udstyr Alle kommercielle skibe over 2004 GT har været forpligtet til at have et AIS-system installeret siden januar 300 og alle over 2008 GT siden juli 500. Selv skibe, der har mere end 50 passagerer om bord og er længere end 20 meter, skal have en AIS-systemet har en AIS ombord-enhed De eneste undtagelser er krigsskibe Der er nationale undtagelser for traditionelle skibe SOLAS-reglerne gælder ikke for indre fartøjer, her skal de nationale eller EU-regler overholdes.

Hvilke data overføres?

AIS'en rapporterer en stor mængde data, som modtages af de modtagende enheder, men som skal være inden for rækkevidde og efterfølgende evalueres. Dataene omfatter:
Rejsedataene overføres også. Dette inkluderer rejsedestinationen, det forventede ankomsttidspunkt og også antallet af personer om bord. Inland AIS præsenterer også yderligere data:
  1. ENI skibsnummer
  2. Lastens klasse af farligt gods
  3. Tilknytningsdata (længde, bredde, type ERI)
  4. Udkast
  5. fairway side højre/links
  6. Indlæsningstilstand
  7. Maksimal højde over vandet
Det skal bemærkes, at naturligvis ikke alle data altid er tilgængelige. Især på fritidsbådsture sker det ofte, at kun skibets navn, position, kurs, MMSI og skibsstørrelse radiosendes. For at dataene senere kan evalueres, skal der være en AIS-modtagestation i nærheden. Hvis der ikke er nogen tilgængelig modtager, kan de sendte data ikke modtages og derefter ikke videresendes. Det betyder, at kun AIS-skibe, der er nær kysten, kan spores. Selv lavtflyvende satellitter ("LEO" - Low Earth Orbit) kan modtage og videresende dataene. Vesseltracker.com, en kommerciel tjeneste, hævder at være den allerførste AIS-udbyder til at kombinere jordbaserede AIS-positioner med sine satellitpositioner. Dermed kan brugerne også spore skibe, der er på åbent hav.

Brugeren kan blive en del af systemet

Hvis brugeren bor i nærheden af ​​vandet, kan han installere en AIS-station og efterfølgende blive en del af systemet. Brugeren kan, i det mindste med lidt held, få adgang til stationen gratis fra siden (marinetraffic.live) forholde sig. Hvis brugeren har sit eget skib eller båd, kan han også udstyre det med senderen og overføre sine data via en app. Appen er tilgængelig til Android- og iOS-enheder. Der er også kommercielle tjenester, såsom FleetMon (www.fleetmon.com), som bruges af Hamburg.de (www.hamburg.de/schiffsradar). Dermed kan alle skibe, der ligger i Hamborg-området, spores. Sporing er muligt døgnet rundt - i realtid.

Spor skibsposition online

AIS-teknologi gør det muligt for skibe og deres positioner at blive vist på kortet i realtid. Som regel bruges Google Maps. Kortet er beriget med AIS-data. Dette kaldes en "mashup". Der er dog flere hjemmesider, som omhandler de forskellige skibspositioner og præsenterer dem i realtid på et kort. De mest kendte websteder omfatter Marinetraffic, shipfinder.co og localizatado.

Kunne du tænke dig at observere skibe?

Mens ADS-B-transpondere bruges i fly, bruges såkaldte AIS-transpondere til at bestemme skibets position. AIS er et system til bestemmelse af navigationsdata. Dataene registreres online og vises derefter på et kort. Dette giver dig et indblik i de aktuelle skibspositioner, hvor informationen vises i realtid. Det skal bemærkes, at "realtid" har en forsinkelse på 1 minutter.

Marinetraffic

Kan du lide at se skibe og vil du vide, hvilke skibe der er undervejs i øjeblikket? Så er du sikkert allerede på Marinetraffic- Siden er landet. Skibets positioner vises her i realtid. Google Maps fungerer som kortbasis. Regionerne i verdenshavene og kyster er opdelt i kvadranter. Tallene, der er i kvadranterne, skal fortælle dig, hvor mange skibe der er i en kvadrant. Skibstyperne er differentierede med symboler. det Legende, placeret i venstre side af kortet, giver dig et overblik. Hvis du finder et rødt symbol, er det et tankskib. Du kan klikke på skibet for at få flere oplysninger - såsom skibstype, kurs, landsflag, navn, hastighed, sidst rejste kurs. Marinetraffic kan være et velkendt sted for skibselskere, men det fik først betydning efter MS Concordia-ulykken. MS Concordias odyssé kunne observeres på siden. Du vil blive overrasket over, hvor travlt verdenshavene er, når du Marinetraffic- Åben side. Et tip: Tag et kig på Gibraltarstrædet - du vil blive overrasket!

Shipfinder.co

Shipfinder.co er baseret på samme princip som Marinetraffic. Også her vises AIS-dataene på et kort. Du vil modtage en masse information og vil også modtage mere Details, når du klikker på et skib. Så du kan få information om skibsnavn, kurs og fart. Det faktum, at historiske data også stilles til rådighed, er særligt fremragende. Zoom til det laveste niveau af kortet, så der i det øverste højre område "Play" bliver synligt. Tryk på den ønskede dato og vælg det ønskede klokkeslæt, hvorved du også kan bruge spolefunktionen, så du får en registrering af skibstrafikken på det pågældende tidspunkt. Du kan også klikke på kurshistorikken for alle skibe på shipfinder.co. Klik på " Toggle Ship Path" og få et detaljeret overblik over skibets kurs. En særlig fin funktion er muligheden for at eksportere til en KML-fil.

Lokaliseret

Localizatado er en spansk hjemmeside, der udelukkende beskæftiger sig med skibstrafik omkring Portugal, Spanien, Italien, Frankrig, Holland, Grækenland, USA og Kina. Her kan du spore skibets positioner og også observere de tilsvarende kystsektioner. Det, der er særligt interessant, er, at ikke kun skibene kan spores, men også meteorologisk information og vinden kan vises som et lag. På hjemmesiden finder du også en masse information om de enkelte skibe - et klik er nok til at du kan finde ud af mere Details om skibet. Der er også en skyder i venstre side af kortet, så du på forhånd kan beregne skibets positioner. De forudsagte placeringer er dog baseret på, at skibet ikke ændrer fart. Dette giver dig et overblik over, hvornår skibet forventes at nå sin destination. "Nautical Charts", en anden meget fin funktion, viser dig søkortet. Bemærk dog, at dette kort på ingen måde erstatter rigtig navigation og derfor ikke må bruges til navigation! Du kan også vise andre transpondere. Få amatørradioen til at fade ind for dig! Derudover kan satellitspor og NAVTEX-data også vises. Alle disse funktioner gør hjemmesiden til et spændende og spændende sted for skibsentusiaster, som ikke kun ønsker at finde ud af stillinger, men også information og Details vil vide.

Du vil blive overrasket

Hvis du ikke kun vil spore skibe, men også information og Details vil du vide, vil du blive overrasket over hjemmesiden! Her finder du al relevant information Details og du vil blive overrasket over, hvor travlt vores oceaner er.

Hent App

Størrelse i m


Hastighed i kn


Byg

+ -
+ Grundlag
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ base overlay
+ -
+ -
+-
+-
+ Vejr
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Aktiver venligst / Aktiver venligst JavaScript!
Veuillez activer / For favor active el Javascript![? ]