Παρακαλώ ενεργοποιήστε / Παρακαλώ ενεργοποιήστε το JavaScript!
Veuillez activer / Προτιμήστε το activa el Javascript![? ]
ΑΡΓΑ: - - | ΛΟΝ: - -
SOG: - - | COG: - -
PORT PHOTO

Σιφσντάρ

Αποστέλλεται διαδικτυακά δωρεάν live ακολουθηστε

Πλοία: 1921858
Λιμένες: 20618
Σταθμοί: 20618
Φάροι: 14670

Τι είναι το ραντάρ πλοίου;

Το ραντάρ ενός πλοίου είναι ένα ηλεκτρονικό όργανο πλοήγησης που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θέσης και της κίνησης των πλοίων γύρω από το δικό του πλοίο.

Πώς λειτουργεί το ραντάρ πλοίου;

Το ραντάρ ενός πλοίου εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς που αντανακλώνται από άλλα πλοία ή αντικείμενα κοντά. Τα σήματα που επιστρέφουν λαμβάνονται από το ραντάρ και μετατρέπονται σε εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη του ραντάρ.

Τι πληροφορίες παρέχει το ραντάρ ενός πλοίου;

Το ραντάρ ενός πλοίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την απόσταση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση άλλων πλοίων ή αντικειμένων στην περιοχή.

Ποια είναι η εμβέλεια του ραντάρ ενός πλοίου;

Η εμβέλεια ενός θαλάσσιου ραντάρ εξαρτάται από την απόδοση της συσκευής και τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η εμβέλεια κυμαίνεται συνήθως από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως αρκετά χιλιόμετρα.

Τι είδη ραντάρ πλοίων υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι θαλάσσιων ραντάρ, όπως ραντάρ ζώνης X, ραντάρ ζώνης S και ραντάρ εφέ Doppler.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ X-Band Radar και S-Band Radar;

Η διαφορά μεταξύ ραντάρ ζώνης Χ και ραντάρ ζώνης S έγκειται στη συχνότητα με την οποία εκπέμπονται οι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί. Το ραντάρ ζώνης X έχει υψηλότερη συχνότητα και προσφέρει υψηλότερη ανάλυση, ενώ το ραντάρ ζώνης S έχει χαμηλότερη συχνότητα και μεγαλύτερη εμβέλεια.

Τι είναι το φαινόμενο Doppler στο ραντάρ πλοίων;

Το φαινόμενο Doppler είναι ένα φαινόμενο στο οποίο η συχνότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αλλάζει όταν η πηγή ή ο δέκτης κινείται σε σχέση με το κύμα. Ένα ραντάρ πλοίου με το φαινόμενο Doppler μπορεί έτσι να μετρήσει την ταχύτητα των πλοίων στην περιοχή.

Πώς εμφανίζονται τα πλοία στην οθόνη του ραντάρ;

Τα πλοία εμφανίζονται στην οθόνη του ραντάρ ως blips ή ηχώ. Το μέγεθος και το σχήμα του πτερυγίου εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα του πλοίου, καθώς και από την απόσταση και το περιβάλλον.

Τι είναι το ARPA;

Το ARPA σημαίνει Automatic Radar Plotting Aid και είναι ένα χαρακτηριστικό των συστημάτων θαλάσσιων ραντάρ που παρέχει δυνατότητα αυτόματης σχεδίασης και αποφυγής σύγκρουσης. Τα συστήματα ARPA μπορούν να υπολογίσουν και να εμφανίσουν τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση άλλων σκαφών για να βοηθήσουν στην ασφαλή πλοήγηση και την αποφυγή σύγκρουσης.

Πώς μετριέται η ακρίβεια του ραντάρ ενός πλοίου;

Η ακρίβεια του ραντάρ ενός πλοίου μετριέται από τον παράγοντα πομπού, την ανάλυση, τον ρυθμό επανάληψης, την ευαισθησία και τη σταθερότητα του συστήματος.

Πώς να διασφαλίσετε ότι το ραντάρ ενός πλοίου λειτουργεί σωστά;

Ένα ραντάρ θαλάσσης απαιτεί τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά. Είναι επίσης σημαντικό η κεραία και τα άλλα εξαρτήματα να διατηρούνται καθαρά και απαλλαγμένα από βρωμιά, χιόνι και πάγο.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση ραντάρ πλοίου;

Όταν χρησιμοποιείτε ραντάρ θαλάσσης, πρέπει να λαμβάνονται ορισμένες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ιστών κεραίας και στηριγμάτων κατάλληλων για τη συγκεκριμένη κεραία και συσκευή και παρακολούθηση της γύρω περιοχής για πιθανές παρεμβολές και παρεμβολές.

Τι ρόλο παίζει το ραντάρ πλοίων στη ναυσιπλοΐα στην ανοιχτή θάλασσα;

Το ραντάρ πλοίων παίζει σημαντικό ρόλο στην πλοήγηση στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς επιτρέπει στο πλοίο να ανιχνεύει και να αποφεύγει άλλα πλοία και αντικείμενα στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε κακή ορατότητα και κακές καιρικές συνθήκες.

Πώς επηρεάζεται το ραντάρ πλοίων από την κακοκαιρία;

Το ραντάρ ενός πλοίου μπορεί να επηρεαστεί από τη βροχή, το χιόνι και την ομίχλη σε κακές καιρικές συνθήκες, καθώς αυτά τα υλικά μπορούν να απορροφήσουν και να αντανακλούν τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ραντάρ ενός πλοίου μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τις συνθήκες της θάλασσας και τις κινήσεις των κυμάτων.

Ποια είναι η μέγιστη εμβέλεια του ραντάρ ενός πλοίου;

Η μέγιστη εμβέλεια ενός θαλάσσιου ραντάρ εξαρτάται από την απόδοση της συσκευής και τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως, όμως, το ραντάρ ενός πλοίου μπορεί να εντοπίσει πλοία σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ραντάρ X-band;

Τα πλεονεκτήματα του ραντάρ X-band είναι η υψηλή ανάλυση και ακρίβεια, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση μικρών αντικειμένων και εμποδίων. Τα μειονεκτήματα είναι ότι είναι ευαίσθητο σε παρεμβολές από βροχή και ομίχλη και ότι έχει περιορισμένη εμβέλεια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ραντάρ S-band;

Τα πλεονεκτήματα του ραντάρ S-band είναι η μεγαλύτερη εμβέλεια από τα ραντάρ ζώνης X και η μικρότερη ευαισθησία σε παρεμβολές από βροχή και ομίχλη. Τα μειονεκτήματα είναι η χαμηλότερη ανάλυση και ακρίβεια σε σύγκριση με το ραντάρ X-band.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων ραντάρ πολλαπλών συχνοτήτων;

Τα συστήματα ραντάρ πολλαπλών συχνοτήτων προσφέρουν τα πλεονεκτήματα τόσο του ραντάρ ζώνης X όσο και του ραντάρ S και μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ των συχνοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες. Τα μειονεκτήματα είναι το υψηλότερο κόστος και η πολυπλοκότητα.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ARPA;

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ARPA είναι η αυτόματη σχεδίαση και η λειτουργία αποφυγής σύγκρουσης, ο υπολογισμός και η εμφάνιση της θέσης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης άλλων πλοίων και η παρακολούθηση της γύρω περιοχής για πιθανές συγκρούσεις.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ραντάρ πλοίων για τη διάσωση ναυαγών;

Το ραντάρ ενός πλοίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάσωση των ναυαγών βοηθώντας στον εντοπισμό του αγνοούμενου πλοίου και μεταδίδοντας τη θέση του στις ομάδες διάσωσης.

Ποια είναι η σημασία του ECDIS για τη σύγχρονη πλοήγηση;

ECDIS (Ηλεκτρονικός Χάρτηςplay and Information System) είναι ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για πλοία και γύρω αντικείμενα για να βοηθήσει στην ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση. Το ECDIS έχει κάνει τη ναυσιπλοΐα στη θάλασσα ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη σύγχρονη ναυτιλία.

Ποιος είναι ο ρόλος του GPS στη θαλάσσια πλοήγηση;

Το GPS (Global Positioning System) παίζει σημαντικό ρόλο στην πλοήγηση στη θάλασσα καθώς επιτρέπει στο πλοίο να προσδιορίσει την ακριβή θέση του και να την εμφανίσει στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες. Το GPS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την πλοήγηση σε άγνωστα νερά και όταν η ορατότητα είναι κακή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συστήματος ARPA και ενός συστήματος AIS;

Ένα σύστημα ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) είναι ένα σύστημα ραντάρ που μπορεί να υπολογίσει και να εμφανίσει τη θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση άλλων σκαφών για να βοηθήσει στην ασφαλή πλοήγηση και την αποφυγή σύγκρουσης. Ένα σύστημα AIS (Automatic Identification System) είναι ένα σύστημα που μπορεί να αναγνωρίσει σκάφη με ραδιοζεύξη και να μεταδώσει πληροφορίες όπως όνομα, θέση, πορεία και ταχύτητα. Ενώ το ARPA υπολογίζει τη θέση άλλων πλοίων με βάση πληροφορίες ραντάρ, το AIS λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες απευθείας από τα ίδια τα πλοία.Ωστόσο, και τα δύο συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη επιτήρηση και αποφυγή σύγκρουσης.

Ποια είναι η λειτουργία του RACON;

Το RACON (Radar Beacon) είναι ένα μικρό ραδιόφωνο που εκπέμπει ένα σήμα ραντάρ για να δώσει σε άλλα πλοία και συστήματα πλοήγησης ένα σημάδι αναφοράς. Τα RACON τοποθετούνται συχνά σε ναυπηγεία και σημαδούρες για να αυξήσουν την ορατότητά τους και να επιτρέπουν πιο ακριβή πλοήγηση.

Ποια είναι η λειτουργία του EPIRB;

Το EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) είναι ένα σύστημα φάρου κινδύνου που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και εκπέμπει ένα σήμα που μπορεί να αναχαιτιστεί από τις ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του πλοίου. Τα EPIRB είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού ασφαλείας στη θάλασσα και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης των ναυαγών.

Ποια είναι η λειτουργία του SART;

Το SART (Search and Rescue Radar Transponder) είναι ένα σύστημα φάρου κινδύνου που ενεργοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εκπέμπει ένα σήμα που μπορούν να ανιχνεύσουν τα ραντάρ. Τα SART που χρησιμοποιούνται συνήθως σε σωσίβιες λέμβους και σωσίβια, μπορούν να βοηθήσουν στη διευκόλυνση της έρευνας και διάσωσης ναυαγών.

Ποια είναι η λειτουργία του VTS;

Το VTS (Vessel Traffic Service) είναι ένα σύστημα επιτήρησης σχεδιασμένο να συντονίζει και να παρακολουθεί την κυκλοφορία των πλοίων σε πολυσύχναστες περιοχές. Το VTS μπορεί να συλλέγει και να εμφανίζει πληροφορίες όπως η θέση, η πορεία και η ταχύτητα των σκαφών για την υποστήριξη της ασφαλούς και αποτελεσματικής πλοήγησης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ραντάρ και σόναρ;

Το ραντάρ και το σόναρ είναι και οι δύο τεχνολογίες για τον εντοπισμό αντικειμένων, αλλά έχουν διαφορετικές εφαρμογές και αρχές λειτουργίας. Το ραντάρ χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τον προσδιορισμό της θέσης των αντικειμένων, ενώ το σόναρ χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα. Το ραντάρ χρησιμοποιείται κυρίως στην αεροναυτική και τη θαλάσσια πλοήγηση, ενώ το σόναρ χρησιμοποιείται κυρίως σε υποβρύχιες εξερευνήσεις και στρατιωτικές εφαρμογές.

Πώς λειτουργεί ένα ραντάρ Doppler;

Ένα ραντάρ Doppler χρησιμοποιεί το φαινόμενο Doppler για να μετρήσει την ταχύτητα των αντικειμένων. Το φαινόμενο Doppler εμφανίζεται όταν η συχνότητα ενός κύματος αλλάζει καθώς η πηγή ή ο δέκτης κινείται σε σχέση με το κύμα. Ένα ραντάρ Doppler εκπέμπει συνεχώς ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία αντανακλώνται από αντικείμενα και επιστρέφουν στο ραντάρ. Μετρώντας τη μετατόπιση συχνότητας των κυμάτων που επιστρέφουν, το ραντάρ μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα του αντικειμένου.

Τι είναι ένα ραντάρ SAR;

Το SAR (Synthetic Aperture Radar) είναι ένας ειδικός τύπος ραντάρ που μπορεί να δημιουργήσει εικόνες υψηλής ανάλυσης της επιφάνειας της Γης. Το SAR χρησιμοποιεί μια μεγάλη κεραία και σύνθετους αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος για τη δημιουργία εικόνων που μοιάζουν με φωτογραφίες. Το ραντάρ SAR χρησιμοποιείται ευρέως στην παρατήρηση της γης, στην παρακολούθηση των ακτών και στην αναζήτηση αγνοουμένων αεροπλάνων και πλοίων.

Τι είναι ένα ραντάρ MARPA;

Το MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) είναι μια δυνατότητα διαθέσιμη σε ορισμένα σύγχρονα συστήματα θαλάσσιων ραντάρ που υπολογίζει αυτόματα τις διαδρομές, τις ταχύτητες και τον κίνδυνο σύγκρουσης κοντινών σκαφών. Το MARPA μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή συγκρούσεων και να διευκολύνει την πλοήγηση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραντάρ ζώνης X και ενός ραντάρ ζώνης S;

Η κύρια διαφορά μεταξύ ραντάρ ζώνης X και ραντάρ ζώνης S είναι η συχνότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που χρησιμοποιούν. Το ραντάρ ζώνης X χρησιμοποιεί συχνότητα περίπου 8-12 GHz, ενώ το ραντάρ ζώνης S χρησιμοποιεί συχνότητα περίπου 2-4 GHz. Το ραντάρ X-band έχει συνήθως υψηλότερη ανάλυση και ακρίβεια, αλλά είναι πιο ευαίσθητο σε καιρικές συνθήκες όπως η βροχή και η ομίχλη. Το ραντάρ S-band είναι λιγότερο ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, αλλά χαμηλότερη ανάλυση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραντάρ μονοπαλμικού και ενός ραντάρ συστοιχίας φάσης;

Το μονοπαλμικό ραντάρ και το ραντάρ συστοιχίας φάσης είναι δύο διαφορετικοί τύποι κεραιών ραντάρ που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία δέσμης ραντάρ. Ένα μονοπαλμικό ραντάρ χρησιμοποιεί μια ενιαία κεραία που μπορεί να στραμμένη προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να δημιουργήσει μια δέσμη ραντάρ. Ένα ραντάρ συστοιχίας φάσεων, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί πολλαπλές μικρές κεραίες που μπορούν να κατευθύνονται ηλεκτρονικά για να δημιουργήσουν μια δέσμη ραντάρ σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ραντάρ με συστοιχία φάσης προσφέρει συνήθως μεγαλύτερη ευελιξία και ακρίβεια, ενώ το μονοπαλμικό ραντάρ είναι απλούστερο και φθηνότερο στην κατασκευή.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραντάρ συστοιχίας φάσης X-Band και ενός ραντάρ συστοιχίας φάσης S-Band;

Όπως συμβαίνει με τα συμβατικά συστήματα ραντάρ ζώνης Χ και ζώνης S, η διαφορά μεταξύ του ραντάρ φάσης συστοιχίας ζώνης Χ και του ραντάρ φάσης συστοιχίας ζώνης S έγκειται στη συχνότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που χρησιμοποιούνται. Το ραντάρ φάσης συστοιχίας ζώνης Χ χρησιμοποιεί συχνότητα περίπου 8-12 GHz, ενώ το ραντάρ φάσης ζώνης S χρησιμοποιεί συχνότητα περίπου 2-4 GHz. Γενικά, το ραντάρ φάσης συστοιχίας X-band προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ακρίβεια, αλλά είναι πιο ευαίσθητο σε καιρικές συνθήκες όπως η βροχή και η ομίχλη. Το ραντάρ φάσης S-band είναι λιγότερο ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, αλλά χαμηλότερη ανάλυση.

Πώς λειτουργεί ένα ραντάρ καιρού Doppler;

Ένα ραντάρ καιρού Doppler λειτουργεί παρόμοια με ένα ραντάρ Doppler, αλλά χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλότερης συχνότητας (στην περιοχή περίπου 2-4 GHz). Μετρώντας τη μετατόπιση συχνότητας των ανακλώμενων κυμάτων που προκαλείται από την κίνηση σταγόνων βροχής ή χιονιού, το ραντάρ καιρού Doppler μπορεί να μετρήσει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της βροχόπτωσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των καιρικών προγνώσεων και την προειδοποίηση για σοβαρές καταιγίδες ή άλλους κινδύνους καιρού.

Τι είναι το AIS;

Το AIS (Automatic Identification System) είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κοντινά σκάφη. Το AIS χρησιμοποιεί έναν ειδικό τύπο ραδιοτεχνολογίας για την αυτόματη αποστολή και λήψη δεδομένων όπως το όνομα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από άλλα σκάφη ή από το Λιμενικό Σώμα για τη βελτίωση της πλοήγησης και την αποφυγή συγκρούσεων.

Πώς ενσωματώνουν τα πλοία το AIS στα συστήματα ραντάρ τους;

Πολλά σύγχρονα συστήματα ραντάρ πλοίων είναι σε θέση να λαμβάνουν και να ενσωματώνουν δεδομένα AIS. Σε μια οθόνη ραντάρ, τα σκάφη που εκπέμπουν AIS μπορούν να εμφανιστούν με ένα ειδικό εικονίδιο που περιέχει πληροφορίες όπως το όνομα, την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους. Με την ενσωμάτωση του AIS στο σύστημα ραντάρ, τα πλοία μπορούν να παρακολουθούν καλύτερα το περιβάλλον τους και να αποφεύγουν τις συγκρούσεις.

Τι είναι οι διακυμάνσεις του ραντάρ;

Οι διακυμάνσεις του ραντάρ, γνωστές και ως ακαταστασία, είναι σήματα σε μια οθόνη ραντάρ που δεν προέρχονται από αντικείμενα ενδιαφέροντος αλλά αντανακλώνται από άλλα αντικείμενα όπως κτίρια, βουνά ή ξίφη. Αυτά τα σήματα μπορούν να επηρεάσουν την αναγνωσιμότητα της οθόνης του ραντάρ και να επηρεάσουν την ικανότητα του συστήματος ραντάρ να ανιχνεύει στόχους ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση ή την εξάλειψη του jitter ραντάρ, όπως αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος που βελτιώνουν την αναλογία σήματος προς θόρυβο ή χρησιμοποιούν φίλτρα για την απόρριψη ανεπιθύμητων σημάτων.

Ποια είναι η εμβέλεια ενός τυπικού ραντάρ πλοίου;

Η εμβέλεια ενός τυπικού ραντάρ πλοίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η συχνότητα του ραντάρ που χρησιμοποιείται, η ισχύς μετάδοσης και το μέγεθος του συστήματος κεραίας. Κατά κανόνα, τα σύγχρονα συστήματα ραντάρ πλοίων μπορούν να έχουν εμβέλεια έως και 100 ναυτικά μίλια ή περισσότερο λόγω των υψηλότερων συχνοτήτων και των μεγαλύτερων κεραιών τους. Ωστόσο, η εμβέλεια μπορεί να επηρεαστεί από κακές καιρικές συνθήκες ή εμπόδια όπως βουνά ή κτίρια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ραντάρ πλοίου διπλής ζώνης;

Ένα ναυτικό ραντάρ διπλής ζώνης χρησιμοποιεί συχνότητες ραντάρ ζώνης X και S-band για να παρέχει καλύτερη εμβέλεια και ανάλυση, καθώς και μεγαλύτερη ακρίβεια και στιβαρότητα. Το ραντάρ X-band προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ακρίβεια, αλλά είναι πιο ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες όπως η βροχή και η ομίχλη, ενώ το ραντάρ S-band είναι λιγότερο ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά χαμηλότερη ανάλυση. Ένα ραντάρ πλοίου διπλής ζώνης επιτρέπει στο πλοίο να εκμεταλλευτεί και τις δύο περιοχές συχνοτήτων για μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή αναπαράσταση του περιβάλλοντος.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ραντάρ πλοίου στερεάς κατάστασης και ενός ραντάρ πλοίων magnetron;

Η διαφορά μεταξύ μιας στερεάς κατάστασης και ενός ραντάρ πλοίου magnetron έγκειται στον τύπο των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται. Ένα θαλάσσιο ραντάρ magnetron χρησιμοποιεί ένα μάγνητρον για τη δημιουργία και τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ενώ ένα ραντάρ θαλάσσης στερεάς κατάστασης χρησιμοποιεί εξαρτήματα ημιαγωγών όπως τρανζίστορ και διόδους για τη δημιουργία και τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα συστήματα θαλάσσιων ραντάρ στερεάς κατάστασης τείνουν να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά, αξιόπιστα και ανθεκτικά από τα συστήματα θαλάσσιων ραντάρ magnetron, και έχουν επίσης ταχύτερο χρόνο εκκίνησης και υψηλότερο ρυθμό παλμού. Ωστόσο, τα συστήματα ραντάρ πλοίων magnetron μπορούν να έχουν υψηλότερη ισχύ και εμβέλεια μετάδοσης.

Τι είναι οι λειτουργίες ARPA;

Το ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) είναι μια λειτουργία που μπορεί να ενσωματωθεί σε σύγχρονα συστήματα ραντάρ πλοίων και επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων αποστολής. Οι λειτουργίες ARPA μπορούν να περιλαμβάνουν πρόβλεψη πορείας σύγκρουσης, δημιουργία σχεδίων τροχιάς και υπολογισμό πορειών και ταχυτήτων άλλων πλοίων. Το ARPA μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας στη θάλασσα, βοηθώντας τον τιμονιέρη του πλοίου να εντοπίσει και να αποφύγει πιθανές συγκρούσεις από νωρίς. Οι λειτουργίες ARPA μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μια ποικιλία προειδοποιήσεων και συναγερμών για να ειδοποιήσουν τον τιμονιέρη του σκάφους για πιθανούς κινδύνους.

Ποια είναι η σημασία του ECDIS σε σχέση με τα ραντάρ πλοίων;

ECDIS (Ηλεκτρονικός Χάρτηςplay and Information System) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης που εμφανίζει δεδομένα χάρτη και θέσης σε μια οθόνη υπολογιστή. Συνήθως είναι ενσωματωμένο στο σύστημα ραντάρ του πλοίου και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του για να δημιουργήσει μια ακριβή και ενημερωμένη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου. Το ECDIS επιτρέπει στο πλοίο να παρακολουθεί τη θέση του στο χάρτη, να σχεδιάζει διαδρομές και να εντοπίζει εμπόδια και κινδύνους στη διαδρομή. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ακρίβειας πλοήγησης και της ασφάλειας δίνοντας στον τιμονιέρη του πλοίου μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα του περιβάλλοντος χώρου.

Τι είναι οι πληροφορίες AIS και πώς συνδέονται με συστήματα ραντάρ πλοίων;

Το AIS (Automatic Identification System) είναι ένα σύστημα αναγνώρισης και παρακολούθησης αντικειμένων αποστολής, που συνήθως εγκαθίσταται σε μεγαλύτερα πλοία. Εκπέμπει πληροφορίες όπως το όνομα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου μέσω ραδιοφωνικής συχνότητας VHF. Τα συστήματα ραντάρ πλοίων μπορούν να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση του περιβάλλοντος και να αποφύγουν διαδρομές σύγκρουσης. Το AIS μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των επικοινωνιών μεταξύ πλοίων και σταθμών στην ξηρά, αυξάνοντας την ασφάλεια της πλοήγησης.

Ποιες είναι οι προκλήσεις της χρήσης συστημάτων ραντάρ πλοίων;

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις κατά τη χρήση συστημάτων ραντάρ πλοίων, όπως η ορατότητα που περιορίζεται από κακές καιρικές συνθήκες ή εμπόδια όπως βουνά ή κτίρια. Τα ραντάρ πλοίων μπορεί επίσης να υπόκεινται σε παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και πηγές σήματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή ή λανθασμένα αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να βασιστεί κανείς στην ερμηνεία των δεδομένων ραντάρ πλοίου, καθώς τείνει να παρέχει μια αφηρημένη αναπαράσταση του περιβάλλοντος, αφήνοντας στον τιμονιέρη του πλοίου να ερμηνεύσει και να χρησιμοποιήσει σωστά τις πληροφορίες.

Πώς μπορούν τα συστήματα ραντάρ πλοίων να συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας στη θάλασσα;

Τα συστήματα ραντάρ πλοίων μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας στη θάλασσα παρέχοντας στο πλοίο μια ακριβή και ακριβή αναπαράσταση του περιβάλλοντος, ανιχνεύοντας πιθανές συγκρούσεις έγκαιρα και ενεργοποιώντας συναγερμούς και προειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει τον τιμονιέρη του πλοίου για κινδύνους. Τα ραντάρ πλοίων μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με άλλα συστήματα πλοήγησης όπως το ECDIS και το AIS για να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή αναπαράσταση του περιβάλλοντος και να αυξάνουν την ασφάλεια πλοήγησης. Επιπλέον, τα ραντάρ πλοίων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων και την παρακολούθηση των κινήσεων των πλοίων, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της συμμόρφωσης με την κυκλοφορία και του συντονισμού των κινήσεων των πλοίων.

Πώς να βελτιώσετε την ακρίβεια των δεδομένων ραντάρ πλοίων;

Η ακρίβεια των δεδομένων ραντάρ πλοίου μπορεί να βελτιωθεί με διάφορα μέτρα, όπως η χρήση εξοπλισμού ραντάρ υψηλής ποιότητας με καλή ανάλυση και ευαισθησία. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να συντηρείτε και να βαθμονομείτε τακτικά τα ραντάρ πλοίων για να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν σωστά και παρέχουν ακριβή δεδομένα. Η χρήση κεραιών με υψηλή ισχύ και ευαισθησία μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της εμβέλειας και της ακρίβειας των ραντάρ πλοίων. Επιπλέον, η ενοποίηση με άλλα συστήματα πλοήγησης όπως το GPS και το ECDIS επιτρέπει στα ραντάρ πλοίων να λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ακρίβεια.

Τι τύποι συσκευών ραντάρ πλοίων υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ναυτικών ραντάρ, συμπεριλαμβανομένων των ραντάρ X-band, S-band και L-band. Τα ραντάρ ζώνης X έχουν συνήθως υψηλότερη ανάλυση και ευαισθησία, αλλά περιορίζονται σε περιορισμένο εύρος. Τα ραντάρ S-band έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά χαμηλότερη ανάλυση από τα ραντάρ X-band. Τα ραντάρ ζώνης L είναι σχεδιασμένα για χρήση σε μικρότερα σκάφη και έχουν περιορισμένη εμβέλεια, αλλά είναι συνήθως λιγότερο ακριβά από άλλα ραντάρ. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα θαλάσσια ραντάρ για χρήση σε αρκτικά ύδατα που είναι ικανά να ανιχνεύουν και να αποφεύγουν παγόβουνα και άλλα εμπόδια.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της χρήσης ραντάρ πλοίων στη ναυσιπλοΐα;

Αν και τα θαλάσσια ραντάρ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη θάλασσα, έχουν επίσης περιορισμούς. Οι κακές καιρικές συνθήκες όπως η ομίχλη, η βροχή και το χιόνι μπορούν να μειώσουν την ορατότητα του συστήματος ραντάρ και να μειώσουν την ακρίβεια των δεδομένων. Επιπλέον, τα θαλάσσια ραντάρ μπορεί να υπόκεινται σε παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και πηγές σήματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ανακριβή ή εσφαλμένα αποτελέσματα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δεδομένα ραντάρ πλοίου συνήθως παρέχουν μια αφηρημένη αναπαράσταση του περιβάλλοντος και είναι ευθύνη του κυβερνήτη να ερμηνεύσει αυτά τα δεδομένα και, σε συνδυασμό με άλλα συστήματα πλοήγησης και πληροφορίες, να προβεί στην κατάλληλη πλοήγηση και λήψη αποφάσεων.

Ποιο είναι το μέλλον των συστημάτων ραντάρ πλοίων;

Το μέλλον των συστημάτων θαλάσσιων ραντάρ φαίνεται λαμπρό καθώς η τεχνολογία και η ενσωμάτωση με άλλα συστήματα πλοήγησης συνεχίζουν να εξελίσσονται. Τα μελλοντικά συστήματα ραντάρ πλοίων αναμένεται να έχουν ακόμη υψηλότερη ανάλυση και εμβέλεια, καθώς και βελτιωμένη ενοποίηση με άλλα συστήματα πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης πλοήγησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, η χρήση συστημάτων θαλάσσιων ραντάρ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα αυστηρότερων κανονισμών και προτύπων για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη θάλασσα.

Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα που μπορούν να εντοπιστούν στο Διαδίκτυο - υπάρχει και ραντάρ πλοίων! Εδώ μπορούν να παρακολουθηθούν και να παρατηρηθούν οι θέσεις των πλοίων σε όλο τον κόσμο. Δεν θα λάβετε μόνο πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές θέσεις πλοίων, αλλά θα λάβετε και πληροφορίες για το πλοίο Details υπό την προϋπόθεση. Μια δωρεάν προσφορά που θα συναρπάσει ιδιαίτερα τους λάτρεις των πλοίων.

Ένα διαδικτυακό εργαλείο για τους λάτρεις των πλοίων

Το διαδικτυακό εργαλείο είναι εγγυημένο ότι δεν θα σας παρουσιάσει σημαντικές προκλήσεις: θα δείτε πρώτα πράσινα πλαίσια στον χάρτη, τα οποία έχουν όλα αριθμούς. Κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αντικειμένων πλοίου σε αυτό το τμήμα του χάρτη. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζουμ για να βλέπετε τα μεμονωμένα πλοία ακόμα καλύτερα. Θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν διάφορα χρώματα. Τα χρώματα σας δίνουν τις πληροφορίες είτε πρόκειται για κανονικό επιβατηγό πλοίο, δεξαμενόπλοιο, φορτηγό πλοίο ή γιοτ. Το σύμβολο του διαμαντιού υποδεικνύει ότι το αντικείμενο δεν κινείται - επομένως το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι. Το σύμβολο βέλους, από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύει ένα κινούμενο αντικείμενο - αυτό σημαίνει ότι το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι απλά χρώματα και σύμβολα που σας δίνουν πολλές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζετε ποια πλοία βρίσκονται σε εξέλιξη ή βρίσκονται στο λιμάνι.

Παίρνετε πολλές πληροφορίες

Εάν κάνετε κλικ στο σύμβολο του πλοίου, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Λαμβάνετε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τύπο, τον προορισμό, τη σημαία χώρας, τη διαδρομή και την ταχύτητα. Θα βρείτε επίσης μια μεγάλη συλλογή εικόνων με αμέτρητες φωτογραφίες του πλοίου. Φυσικά, οι χρήστες μπορούν επίσης να ανεβάζουν οι ίδιοι φωτογραφίες του πλοίου, ώστε να έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες του πλοίου. Η παρατήρηση πλοίων λειτουργεί επίσης τέλεια για τα εσωτερικά ύδατα - επίσης για λίμνες και ποτάμια, έτσι ώστε να μην μπορείτε να παρατηρήσετε μόνο πλοία που βρίσκονται στη θάλασσα. Η παρατήρηση του πλοίου εγγυάται πολλές πληροφορίες και Details, έτσι ώστε η πλήξη είναι εγγυημένη!

Πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων;

Τα δεδομένα συλλέγονται και διαβιβάζονται από ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS - "Automatic Identification System"). Τα πλοία ορισμένου μεγέθους πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μια τέτοια συσκευή. Για να μπορούν επίσης να ληφθούν τα δεδομένα που αποστέλλονται, απαιτούνται σταθμοί API , που όχι μόνο συλλέγουν τα δεδομένα, αλλά και τα μετατρέπουν και μετά τα μεταβιβάζουν στις διάφορες εγκαταστάσεις. Φυσικά υπάρχουν πλοία που δεν μπορούν να βρεθούν στον χάρτη. Εάν δεν υπάρχει σταθμός API κοντά, δεν μπορούν να συλλεχθούν τα δεδομένα και έτσι Το πλεονέκτημα είναι ότι κάθε χρήστης μπορεί να υποστηρίξει το έργο ανεξάρτητα: Απλώς εγκαταστήστε έναν σταθμό API στο σπίτι, έτσι ώστε τα δεδομένα να συλλέγονται και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ζείτε σε περιοχή όπου δεν καταγράφονται σχεδόν καθόλου πλοία, μπορείτε ακόμη και να ζητήσετε τη συσκευή API δωρεάν - τελικά, το έργο ζει από το νέο Sta ώστε να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ακόμη περισσότερα δεδομένα. Εάν δεν είστε σίγουροι αν θα λάβετε μια τέτοια συσκευή δωρεάν, θα πρέπει απλώς να ρωτήσετε και να δοκιμάσετε την τύχη σας.

Χρησιμοποιήστε τον αναμεταδότη για το δικό σας πλοίο

Εάν είστε ιδιοκτήτης του δικού σας γιοτ και θέλετε να εμφανίζεται στο ραντάρ ενός πλοίου για 24 ώρες, πρέπει επίσης να λάβετε προφυλάξεις και να εγκαταστήσετε έναν αντίστοιχο αναμεταδότη AIS στο πλοίο. Το μέγεθος του γιοτ σας δεν έχει σημασία - μια φθηνή συσκευή αρκεί εάν το γιοτ δεν χρειάζεται να είναι εξοπλισμένο με αναμεταδότη από το νόμο. Εκτός από τον αναμεταδότη, υπάρχουν επίσης εναλλακτικές λύσεις - όπως η εφαρμογή mAIS. Είναι σημαντικό να εισάγετε σωστά όλα τα στατιστικά δεδομένα, ώστε το πλοίο σας να εμφανίζεται στο ραντάρ.

Οι φίλοι του πλοίου θα ενθουσιαστούν

Όχι μόνο θέλετε πληροφορίες για τη διαδρομή του πλοίου, αλλά μερικές φορές τις θέλετε και εσείς Details για το ίδιο το πλοίο; Τότε σίγουρα θα εκπλαγείτε! Όχι μόνο θα λάβετε πληροφορίες για τη διαδρομή, αλλά θα λάβετε και εσείς Details για τον τύπο, την τρέχουσα ταχύτητα και επίσης πληροφορίες αν το πλοίο βρίσκεται σε εξέλιξη ή στο λιμάνι!

Marinetraffic

Ακόμα δεν φαίνεται πλοίο. Επίσης οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν έχουν ιδέα πότε θα φτάσει το πλοίο. Ο επιβάτης είναι νευρικός, ανασφαλής και μερικές φορές ενοχλημένος από το γεγονός ότι δεν λαμβάνει καμία σχετική πληροφορία. Πρέπει ο επιβάτης να πιει άλλο καφέ ή μάλλον να μείνει κοντά;

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω ένα πλοίο;

Ένας τρόπος είναι να κοιτάξεις "marinetraffic.live". Όλα τα πλοία μπορούν να αναγνωριστούν και να παρακολουθηθούν σε αυτήν την πύλη, με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεκριμένο μέγεθος. Εάν ο χρήστης κάνει κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο, λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σημαία της χώρας, τον τύπο του πλοίου, την κατάσταση, την τρέχουσα ταχύτητα, φυσικά, το μήκος και το πλάτος, το βύθισμα και επίσης σχετικά με το λιμάνι προορισμού marinetraffic.com υπάρχουν επίσης πολλές φωτογραφίες των πλοίων που μπορούν να ανεβάσουν οι χρήστες.

Το σύστημα πίσω marinetraffic.com

Οι χρήστες λαμβάνουν αυτά τα ειδικά δεδομένα και πληροφορίες χάρη στο "Automatic Identification System" (AIS) ή το "Universal Automatic Identification System" (UAIS). Τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης είναι συστήματα ασυρμάτου που ανταλλάσσουν δεδομένα πλοήγησης και άλλα δεδομένα πλοίων, έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει βελτίωση στην ασφάλεια και τον έλεγχο της ναυτιλιακής κίνησης. Στις 6 Δεκεμβρίου 2000, τα συστήματα αναγνώρισης έγιναν δεκτά ως πρότυπο από τον «Διεθνές Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).Η «Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα» (SOLAS) ορίζει επίσης ότι όλα τα πλοία που εκτελούν διεθνή ταξίδια πρέπει να είναι εξοπλισμένα Όλα τα εμπορικά πλοία άνω των 2004 GT υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένο σύστημα AIS από τον Ιανουάριο του 300 και όλα πάνω από 2008 GT από τον Ιούλιο του 500. Ακόμη και τα πλοία που έχουν περισσότερους από 50 επιβάτες και είναι μεγαλύτερα από 20 μέτρα πρέπει να έχουν Το σύστημα AIS διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή AIS. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι τα πολεμικά πλοία. Υπάρχουν εθνικές εξαιρέσεις για τα παραδοσιακά πλοία. Οι κανόνες SOLAS δεν ισχύουν για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας· εδώ πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανόνες ή οι κανόνες της ΕΕ.

Ποια δεδομένα μεταδίδονται;

Το AIS αναφέρει μεγάλο όγκο δεδομένων που λαμβάνονται από τις συσκευές λήψης, αλλά τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός εμβέλειας και στη συνέχεια να αξιολογούνται. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:
Μεταδίδονται επίσης τα δεδομένα ταξιδιού. Αυτό περιλαμβάνει τον ταξιδιωτικό προορισμό, την εκτιμώμενη ώρα άφιξης και επίσης τον αριθμό των επιβατών. Το Inland AIS παρουσιάζει επίσης περαιτέρω δεδομένα:
  1. Αριθμός πλοίου ENI
  2. Κατηγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων του φορτίου
  3. Δεδομένα συσχέτισης (μήκος, πλάτος, τύπος ERI)
  4. Προσχέδιο
  5. δεξιά πλευρά του δρόμου/links
  6. Κατάσταση φόρτωσης
  7. Μέγιστο ύψος πάνω από το νερό
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, φυσικά, δεν είναι πάντα διαθέσιμα όλα τα δεδομένα. Ειδικά στις εκδρομές με σκάφος αναψυχής, συμβαίνει συχνά να εκπέμπονται μόνο το όνομα, η θέση, η πορεία, το MMSI και το μέγεθος του πλοίου. Για να αξιολογηθούν αργότερα τα δεδομένα, θα πρέπει να υπάρχει σταθμός λήψης AIS κοντά. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος παραλήπτης, τα δεδομένα που αποστέλλονται δεν μπορούν να ληφθούν και στη συνέχεια να μην προωθηθούν. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα πλοία AIS που βρίσκονται κοντά στην ακτή μπορούν να παρακολουθηθούν. Ακόμη και δορυφόροι που πετούν χαμηλά ("LEO" - Low Earth Orbit) μπορούν να λάβουν και να προωθήσουν τα δεδομένα. VesseltrackerΗ .com, μια εμπορική υπηρεσία, ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος πάροχος AIS που συνδύασε τις επίγειες θέσεις AIS με τις δορυφορικές του θέσεις. Έτσι, οι χρήστες μπορούν επίσης να παρακολουθούν πλοία που βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα.

Ο χρήστης μπορεί να γίνει μέρος του συστήματος

Εάν ο χρήστης μένει κοντά στο νερό, μπορεί να εγκαταστήσει έναν σταθμό AIS και στη συνέχεια να γίνει μέρος του συστήματος. Ο χρήστης μπορεί, τουλάχιστον με λίγη τύχη, να έχει πρόσβαση στον σταθμό δωρεάν από τον ιστότοπο (marinetraffic.live) σχετίζομαι. Εάν ο χρήστης έχει δικό του πλοίο ή σκάφος, μπορεί επίσης να το εξοπλίσει με τον πομπό και να μεταδώσει τα δεδομένα του μέσω εφαρμογής. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS. Υπάρχουν επίσης εμπορικές υπηρεσίες, όπως το FleetMon (www.fleetmon.com), οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Hamburg.de (www.hamburg.de/schiffsradar). Έτσι, όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Αμβούργου μπορούν να παρακολουθηθούν. Η παρακολούθηση είναι δυνατή όλο το εικοσιτετράωρο - σε πραγματικό χρόνο.

Παρακολουθήστε τη θέση του πλοίου στο διαδίκτυο

Η τεχνολογία AIS δίνει τη δυνατότητα στα πλοία και τις θέσεις τους να εμφανίζονται στον χάρτη σε πραγματικό χρόνο. Κατά κανόνα, χρησιμοποιούνται οι Χάρτες Google. Ο χάρτης είναι εμπλουτισμένος με δεδομένα AIS. Αυτό ονομάζεται "mashup". Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες που ασχολούνται με τις διαφορετικές θέσεις πλοίων και τις παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο σε χάρτη. Οι πιο γνωστές τοποθεσίες περιλαμβάνουν Marinetraffic, shipfinder.co και localizatado.

Θα θέλατε να παρατηρήσετε πλοία;

Ενώ οι αναμεταδότες ADS-B χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη, οι λεγόμενοι αναμεταδότες AIS χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της θέσης του πλοίου. Το AIS είναι ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των δεδομένων πλοήγησης. Τα δεδομένα καταγράφονται online και μετά εμφανίζονται σε χάρτη. Αυτό σας δίνει μια εικόνα για τις τρέχουσες θέσεις του πλοίου, με τις πληροφορίες να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο. Να σημειωθεί ότι ο «πραγματικός χρόνος» έχει καθυστέρηση 1 λεπτών.

Marinetraffic

Σας αρέσει να παρακολουθείτε πλοία και θέλετε να μάθετε ποια πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη; Τότε πιθανότατα θα είστε ήδη στο Marinetraffic- Η σελίδα προσγειώθηκε. Οι θέσεις των πλοίων εμφανίζονται εδώ σε πραγματικό χρόνο. Οι Χάρτες Google χρησιμεύουν ως βάση χάρτη. Οι περιοχές των ωκεανών και των ακτών του κόσμου χωρίζονται σε τεταρτημόρια. Οι αριθμοί που βρίσκονται στα τεταρτημόρια πρέπει να σας λένε πόσα πλοία βρίσκονται σε ένα τεταρτημόριο. Οι τύποι πλοίων διαφοροποιούνται με σύμβολα. ο Legende, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χάρτη, σας δίνει μια επισκόπηση. Εάν βρείτε ένα κόκκινο σύμβολο, είναι ένα τάνκερ. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλοίο για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες - όπως τύπο πλοίου, πορεία, σημαία χώρας, όνομα, ταχύτητα, τελευταία διαδρομή που ταξίδεψε. Marinetraffic μπορεί να είναι ένας πολύ γνωστός ιστότοπος για τους λάτρεις των πλοίων, αλλά απέκτησε σημασία μόνο μετά το ατύχημα του MS Concordia. Στο πλάι διακρίνονταν η οδύσσεια του MS Concordia. Θα εκπλαγείτε από το πόσο απασχολημένοι είναι οι ωκεανοί του κόσμου όταν εσείς Marinetraffic- Άνοιγμα σελίδας. Μια συμβουλή: Ρίξτε μια ματιά στο στενό του Γιβραλτάρ - θα εκπλαγείτε!

Shipfinder.co

Το Shipfinder.co βασίζεται στην ίδια αρχή όπως Marinetraffic. Και εδώ, τα δεδομένα AIS εμφανίζονται σε χάρτη. Θα λάβετε πολλές πληροφορίες και θα λάβετε επίσης περισσότερες Details, όταν κάνετε κλικ σε ένα πλοίο. Έτσι μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το όνομα του πλοίου, την πορεία και την ταχύτητα. Το γεγονός ότι διατίθενται επίσης ιστορικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ζουμ στο χαμηλότερο επίπεδο του χάρτη έτσι ώστε στην επάνω δεξιά περιοχή "Play" γίνεται ορατό. Πατήστε την επιθυμητή ημερομηνία και επιλέξτε την επιθυμητή ώρα, οπότε μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης προώθησης, ώστε να λάβετε μια καταγραφή της κίνησης του πλοίου εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο ιστορικό μαθημάτων όλων των πλοίων στο shipfinder.co. Κάντε κλικ στο "Εναλλαγή διαδρομής πλοίου" και λάβετε μια λεπτομερή επισκόπηση της πορείας του πλοίου. Ένα ιδιαίτερα ωραίο χαρακτηριστικό είναι η επιλογή εξαγωγής σε αρχείο KML.

Τοπική

Το Localizatado είναι ένας ισπανικός ιστότοπος που ασχολείται αποκλειστικά με τη ναυτιλιακή κίνηση σε όλη την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις θέσεις του πλοίου και επίσης να παρατηρήσετε τα αντίστοιχα τμήματα της ακτής. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν μόνο να παρακολουθούνται τα πλοία, αλλά και οι μετεωρολογικές πληροφορίες και ο άνεμος να εμφανίζονται ως στρώμα. Στην αρχική σελίδα θα βρείτε επίσης πολλές πληροφορίες για τα μεμονωμένα πλοία - ένα κλικ αρκεί για να μάθετε περισσότερα Details σχετικά με το πλοίο. Υπάρχει επίσης ένα ρυθμιστικό στην αριστερή πλευρά του χάρτη για να μπορείτε να υπολογίσετε τις θέσεις του πλοίου εκ των προτέρων. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες τοποθεσίες βασίζονται στο γεγονός ότι το πλοίο δεν αλλάζει ταχύτητα. Αυτό σας δίνει μια επισκόπηση του πότε το πλοίο αναμένεται να φτάσει στον προορισμό του. Το «Nautical Charts», μια άλλη πολύ ωραία λειτουργία, σας δείχνει τον ναυτικό θαλάσσιο χάρτη. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτός ο χάρτης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την πραγματική πλοήγηση και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλοήγηση! Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε άλλους αναμεταδότες. Κάντε το ραδιόφωνο του ερασιτέχνη να ξεθωριάζει για εσάς! Επιπλέον, μπορούν επίσης να εμφανιστούν δορυφορικά κομμάτια και δεδομένα NAVTEX. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τον ιστότοπο ένα συναρπαστικό και συναρπαστικό μέρος για τους λάτρεις των πλοίων που θέλουν όχι μόνο να μάθουν θέσεις, αλλά και πληροφορίες και Details θέλετε να μάθετε.

Θα εκπλαγείτε

Εάν θέλετε όχι μόνο να παρακολουθείτε πλοία, αλλά και πληροφορίες και Details θέλετε να μάθετε, θα εκπλαγείτε από τον ιστότοπο! Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες Details και θα εκπλαγείτε με το πόσο απασχολημένοι είναι οι ωκεανοί μας.

Μέγεθος σε m


Ταχύτητα σε κν


Χτίστε

+ -
+ Βασικα ΕΠΙΠΕΔΑ
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ επικάλυψη βάσης
+ -
+ -
+-
+-
+ Weather
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Εικονίδια / ετικέτες
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -