SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -

Ship Radar App - MarineTraffic » Laivat Kartalla - skiptracker

Spor skip gratis

Skipsposisjoner - Fartøysøker - Ship Radar

Marinetraffic er en nettside og mobilapplikasjon som lar brukere spore trafikk til sjøs i sanntid. Plattformen bruker skipets radarsystem til å spore og vise skipsbevegelser rundt om i verden. Skipsradar, også kjent som AIS (Automatic Identification System), er et system for overvåking av skip til sjøs. Den bruker radioteknologi for å samle informasjon som posisjon, hastighet og retning til skip og overføre den til andre skip eller landstasjoner. AIS-systemet består av to komponenter: senderen om bord på skipet og mottakeren på land eller om bord på andre skip. Senderen på skipet sender kontinuerlig informasjon om skipet til andre nærliggende mottakere, mens mottakeren samler inn denne informasjonen og videresender den til en sentral database. Marinetraffic bruker denne databasen til å vise skipsbevegelser på et interaktivt kart. Brukere kan zoome inn eller ut på kartet for å se trafikk i forskjellige regioner, eller søke etter spesifikke fartøyer for å få informasjon som navn, flagg, størrelse og nåværende posisjon. Skipsradarsystemet er en viktig teknologi for skipsfartsnæringen da det bidrar til å gjøre trafikken til sjøs sikrere og mer effektiv. Den hjelper til med å unngå kollisjoner mellom skip, da den kan spore skipene i sanntid og vise deres posisjoner og hastigheter. Den støtter også sjøtrafikken ved å hjelpe havnemyndigheter og rederier med å styre skip effektivt og forbedre trafikkflyten til sjøs. Marinetraffic tilbyr også en rekke funksjoner som kan være nyttige for rederier og andre bransjer. En slik funksjon er sanntids fartøyovervåkingstjeneste, som lar selskaper spore og administrere statusen til fartøyene sine. Plattformen gir også informasjon om værforhold, havstrømmer og andre faktorer som kan påvirke skipenes navigasjon. En annen fordel med Marinetraffic er muligheten til å spore skip i sanntid og forutsi når de vil ankomme en bestemt havn. Dette gjør bedrifter i stand til å planlegge logistikk og varetransport bedre og unngå flaskehalser. Marinetraffic er også en nyttig ressurs for skipsovervåking og interesse for frakt. Det gir en plattform der brukere kan spore skip i sanntid og observere deres bevegelser og aktiviteter. Dette kan være spesielt nyttig for å spore skipsbevegelser i bestemte regioner eller under spesifikke arrangementer som regattaer eller cruise. Bruken av Marinetraffic Men det byr også på utfordringer og risikoer.
Det er ikke bare fly som kan spores på Internett - det er også skipsradar! Her kan skipsposisjonene rundt om i verden spores og observeres. Du vil ikke bare motta informasjon om de forskjellige skipsposisjonene, du vil også bli gitt skipsspesifikk informasjon Details sørget for. Et gratis tilbud som vil fascinere spesielt skipsentusiaster.

Et nettbasert verktøy for skipsentusiaster

Nettverktøyet vil garantert ikke gi deg noen store utfordringer: du vil først se grønne bokser på kartet, som alle har tall. Hvert tall står for antall skipsobjekter i den delen av kartet. Bruk zoomfunksjonen slik at du kan se de enkelte skipene enda bedre. Du vil merke at det er forskjellige farger. Fargene gir deg informasjonen om det er et vanlig passasjerskip, et tankskip, et lasteskip eller en yacht. Diamantsymbolet indikerer at objektet ikke beveger seg - skipet ligger derfor i havn. Pilsymbolet, derimot, står for et objekt i bevegelse - det betyr at skipet for øyeblikket er underveis. Det er enkle farger og symboler som gir deg mye informasjon slik at du vet hvilke skip som er underveis eller ligger i havn.

Du får mye informasjon

Klikker du på skipssymbolet får du mer informasjon. Du får detaljert statistikk om type, destinasjon, landsflagg, rute og hastighet. Du finner også et stort bildegalleri med utallige bilder av skipet. Brukere kan selvfølgelig også laste opp bilder av skipet selv, slik at du alltid får de siste bildene av skipet. Skipsobservasjonen fungerer også perfekt for indre farvann – også for innsjøer og elver, slik at man ikke bare kan observere skip som er ute på havet. Skipsobservasjonen garanterer mye informasjon og Details, slik at kjedsomhet er garantert!

Hvordan behandles dataene?

Dataene samles inn og videreformidles av et automatisk identifikasjonssystem (AIS - "Automatic Identification System") Skip av en viss størrelse må være utstyrt med en slik enhet For at dataene skal mottas kreves det API-stasjoner, som ikke bare samle inn dataene, men også konvertere dem og deretter sende dem videre til de ulike anleggene.Selvfølgelig er det skip som ikke finnes på kartet.Hvis det ikke er noen API-stasjon i nærheten, kan ikke dataene samles inn og dermed Fordelen er at hver bruker kan støtte prosjektet uavhengig: Installer ganske enkelt en API-stasjon hjemme slik at dataene kan samles inn og deretter behandles Bor du i et område hvor knapt noen skip er registrert, kan du til og med be om API-enheten gratis – Prosjektet lever tross alt fra nye Sta slik at enda mer data kan samles inn og behandles. Er du usikker på om du får en slik enhet gratis, bør du bare spørre og prøve lykken.

Bruk transponderen til ditt eget skip

Hvis du eier din egen yacht og ønsker at den skal vises på et skips radar i 24 timer, må du også ta forholdsregler og installere en tilsvarende AIS-transponder på skipet. Størrelsen på yachten din spiller ingen rolle - en billig enhet er tilstrekkelig hvis yachten ikke må være utstyrt med en transponder ved lov. I tillegg til transponderen finnes det også alternativer – som for eksempel mAIS-appen. Det er viktig at du legger inn alle statistiske data riktig slik at skipet ditt vises på radaren.

Skipsvenner vil bli glade

Ikke bare vil du ha informasjon om skipets rute, du vil noen ganger også ha det Details om selve skipet? Da vil du definitivt bli overrasket! Ikke bare vil du få informasjon om ruten, men du vil også motta Details om type, gjeldende hastighet og også informasjon om skipet er underveis eller i havn!

Marinetraffic

Fortsatt ingen ferge i sikte. Heller ikke de ansatte i selskapet aner når fergen kommer. Passasjeren er nervøs, usikker og noen ganger irritert over at de ikke får noen relevant informasjon. Skal passasjeren ta en kaffe til eller heller holde seg i nærheten?

Hvordan kan jeg spore et skip?

En måte er å se på "marinetraffic.live". Alle skip kan identifiseres og spores på denne portalen, forutsatt at de er av en viss størrelse. Hvis brukeren klikker på det tilsvarende symbolet, mottar han informasjon om landsflagg, skipstype, status, gjeldende hastighet, kurset, lengden og bredden, dypgående og også om destinasjonshavnen marinetraffic.com er det også mange bilder av skipene som kan lastes opp av brukerne.

Systemet bak marinetraffic. Med

Brukere mottar disse spesielle dataene og informasjonen takket være "Automatic Identification System" (AIS) eller "Universal Automatic Identification System" (UAIS). De automatiske identifikasjonssystemene er radiosystemer som utveksler navigasjon og andre skipsdata, slik at det de siste årene har skjedd en forbedring i sikkerheten og kontrollen av skipstrafikken. 6. desember 2000 ble identifikasjonssystemene vedtatt som standard av "International Maritime Organization (IMO). "International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS) inkluderer også forpliktelsen til å utstyre alle skip som driver internasjonalt reiser.Alle kommersielle skip over 2004 GT har vært forpliktet til å ha et AIS-system installert siden januar 300 og alle over 2008 GT siden juli 500. Selv skip som har mer enn 50 passasjerer om bord og er lengre enn 20 meter må ha et AIS-system ha AIS ombord enhet Eneste unntak er krigsskip Det er nasjonale unntak for tradisjonelle skip SOLAS-reglene gjelder ikke for innlandsfartøy, her skal nasjonale eller EU-reglene overholdes.

Hvilke data overføres?

AIS-en rapporterer en stor mengde data som mottas av mottaksenhetene, som må være innenfor rekkevidde, og deretter evalueres. Dataene inkluderer:
Reisedataene overføres også. Dette inkluderer reisemålet, beregnet ankomsttid og også antall personer om bord. Inland AIS presenterer også ytterligere data:
  1. ENI skipsnummer
  2. Lastens klasse for farlig gods
  3. Tilknytningsdata (lengde, bredde, type ERI)
  4. Utkast
  5. fairway side høyre/links
  6. Lastetilstand
  7. Maksimal høyde over vann
Det skal bemerkes at selvfølgelig ikke alle data er tilgjengelige. Spesielt på fritidsbåtturer hender det ofte at kun skipets navn, posisjon, kurs, MMSI og skipsstørrelse blir radiosendt. For at dataene skal evalueres senere, må det være en AIS mottaksstasjon i nærheten. Hvis ingen mottaker er tilgjengelig, kan ikke dataene som sendes mottas og deretter ikke videresendes. Det betyr at kun AIS-skip som er nær kysten kan spores. Selv lavtflygende satellitter ("LEO" - Low Earth Orbit) kan motta og videresende dataene. Vesseltrackerer.com, en kommersiell tjeneste, hevder å være den aller første AIS-leverandøren som kombinerer terrestriske AIS-posisjoner med sine satellittposisjoner. Dermed kan brukere også spore skip som er på åpent hav.

Brukeren kan bli en del av systemet

Hvis brukeren bor i nærheten av vannet, kan han installere en AIS-stasjon og deretter bli en del av systemet. Brukeren kan, i det minste med litt flaks, få tilgang til stasjonen gratis fra siden (marinetraffic.live) forholde seg. Hvis brukeren har eget skip eller båt, kan han også utstyre den med senderen og overføre dataene sine via en app. Appen er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter. Det finnes også kommersielle tjenester, som FleetMon (www.fleetmon.com), som brukes av Hamburg.de (www.hamburg.de/schiffsradar). Dermed kan alle skip som ligger i Hamburg-området spores. Sporing er mulig døgnet rundt – i sanntid.

Spor skipets posisjon online

AIS-teknologi gjør det mulig for skip og deres posisjoner å vises på kartet i sanntid. Som regel brukes Google Maps. Kartet er beriket med AIS-data. Dette kalles en "mashup". Det er imidlertid flere nettsteder som tar for seg de forskjellige skipsposisjonene og presenterer dem i sanntid på et kart. De mest kjente nettstedene inkluderer Marinetraffic, shipfinder.co og localizatado.

Vil du observere skip?

Mens ADS-B-transpondere brukes i fly, brukes såkalte AIS-transpondere for å bestemme skipets posisjon. AIS er et system for å bestemme navigasjonsdata. Dataene registreres online og vises deretter på et kart. Dette gir deg et innblikk i gjeldende skipsposisjoner, med informasjonen som vises i sanntid. Det skal bemerkes at "sanntid" har en forsinkelse på 1 minutter.

Marinetraffic

Liker du å se på skip og vil vite hvilke skip som er på vei? Da vil du sannsynligvis allerede være på Marinetraffic- Siden landet. Skipsposisjonene vises her i sanntid. Google Maps fungerer som kartgrunnlaget. Regionene i verdens hav og kyster er delt inn i kvadranter. Tallene som er i kvadrantene skal fortelle deg hvor mange skip som er i en kvadrant. Skipstypene er differensiert med symboler. de Legende, plassert på venstre side av kartet, gir deg en oversikt. Hvis du finner et rødt symbol, er det en tankbil. Du kan klikke på skipet for å få mer informasjon - som skipstype, kurs, landsflagg, navn, hastighet, siste kurs som ble reist. Marinetraffic kan være et kjent nettsted for skipelskere, men det fikk først betydning etter MS Concordia-ulykken. Odysseen til MS Concordia kunne observeres på siden. Du vil bli overrasket over hvor travle verdenshavene er når du Marinetraffic-Åpen side. Et tips: Ta en titt på Gibraltarstredet - du vil bli overrasket!

Shipfinder.co

Shipfinder.co er basert på samme prinsipp som Marinetraffic. Også her vises AIS-dataene på et kart. Du vil motta mye informasjon og vil også motta mer Details, når du klikker på et skip. Så du kan få informasjon om skipets navn, kurs og hastighet. Det faktum at historiske data også gjøres tilgjengelig er spesielt enestående. Zoom til det laveste nivået på kartet slik at i området øverst til høyre "Play" blir synlig. Trykk på ønsket dato og velg ønsket klokkeslett, hvorved du også kan bruke fremspolingsfunksjonen slik at du får oversikt over skipstrafikken på det tidspunktet. Du kan også klikke på kurshistorikken til alle skip på shipfinder.co. Klikk på " Toggle Ship Path" og få en detaljert oversikt over skipets kurs. En spesielt fin funksjon er muligheten til å eksportere til en KML-fil.

Lokalisert

Localizatado er et spansk nettsted som utelukkende omhandler frakttrafikk rundt Portugal, Spania, Italia, Frankrike, Holland, Hellas, USA og Kina. Her kan du spore skipets posisjoner og også observere de tilsvarende delene av kysten. Det som er spesielt interessant er det faktum at ikke bare skipene kan spores, men også meteorologisk informasjon og vinden kan vises som et lag. På hjemmesiden finner du også mye informasjon om de enkelte skipene - ett klikk er nok til at du finner ut mer Details om skipet. Det er også en skyveknapp på venstre side av kartet slik at du kan beregne posisjonene til skipet på forhånd. De spådde plasseringene er imidlertid basert på at skipet ikke endrer fart. Dette gir deg en oversikt over når skipet forventes å nå sin destinasjon. "Nautical Charts", en annen veldig fin funksjon, viser deg sjøkartet. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kartet på ingen måte erstatter ekte navigasjon og derfor ikke må brukes til navigasjon! Du kan også vise andre transpondere. La amatørradioen tone inn for deg! I tillegg kan satellittspor og NAVTEX-data også vises. Alle disse funksjonene gjør nettstedet til et spennende og spennende sted for skipsentusiaster som ikke bare ønsker å finne ut stillinger, men også informasjon og Details ønsker å vite.

Du vil bli overrasket

Hvis du ikke bare ønsker å spore skip, men også informasjon og Details ønsker å vite, vil du bli overrasket over nettstedet! Her finner du all relevant informasjon Details og du vil bli overrasket over hvor travle havene våre er.

Last ned appen

Størrelse i m

Fart i kn

Bygge

+ -
+ Grunnlag
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ base overlegg
+ -
+ -
+-
+-
+ Væroverlegg
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
Vennligst aktiver / Vennligst aktiver JavaScript!
Veuillez activer / Por favor active el Javascript![? ]