Vennligst aktiver / Vennligst aktiver JavaScript!
Veuillez activer / Por favor active el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
HAVNEFOTO

skipsradar

Sendes gratis på nett live Følg

Sender: 1921858
Porter: 20618
Stasjoner: 20618
Fyrtårn: 14670

Hva er skipsradar?

En skipsradar er et elektronisk navigasjonsinstrument som brukes til å oppdage posisjon og bevegelse av skip rundt eget skip.

Hvordan fungerer skipsradar?

Et skips radar sender ut elektromagnetiske pulser som reflekteres av andre skip eller gjenstander i nærheten. De returnerende signalene mottas av radaren og konverteres til et bilde som vises på radarskjermen.

Hvilken informasjon gir en skipsradar?

En skipsradar gir informasjon om avstanden, hastigheten og retningen til andre skip eller objekter i området.

Hva er rekkevidden til et skips radar?

Rekkevidden til en marin radar avhenger av ytelsen til enheten og værforholdene. Rekkevidden varierer imidlertid vanligvis fra noen hundre meter til flere kilometer.

Hvilke typer skipsradarer finnes det?

Det finnes flere typer marine radarer, inkludert X-band radar, S-band radar og Doppler effekt radar.

Hva er forskjellen mellom X-Band Radar og S-Band Radar?

Forskjellen mellom X-båndsradar og S-båndsradar ligger i frekvensen som de elektromagnetiske pulsene sendes ut med. X-båndsradar har høyere frekvens og gir høyere oppløsning, mens S-båndsradar har lavere frekvens og gir lengre rekkevidde.

Hva er Doppler-effekten i skipsradar?

Doppler-effekten er et fenomen der frekvensen av elektromagnetiske bølger endres når kilden eller mottakeren beveger seg i forhold til bølgen. En skipsradar med dopplereffekt kan dermed måle farten til skip i området.

Hvordan vises skip på radarskjermen?

Skip vises på radarskjermen som blips eller ekko. Størrelsen og formen på blippen avhenger av størrelsen og formen på skipet, samt avstanden og miljøet.

Hva er en ARPA?

ARPA står for Automatic Radar Plotting Aid og er en funksjon i marine radarsystemer som gir mulighet for automatisk plotting og kollisjonsunngåelse. ARPA-systemer kan beregne og vise posisjonen, hastigheten og retningen til andre fartøyer for å hjelpe til med sikker navigasjon og unngå kollisjoner.

Hvordan måles nøyaktigheten til et skips radar?

Nøyaktigheten til et skips radar måles av senderfaktoren, oppløsningen, repetisjonshastigheten, følsomheten og stabiliteten til systemet.

Hvordan sikre at et skips radar fungerer som det skal?

En marin radar krever regelmessig vedlikehold og kalibrering for å sikre at den fungerer som den skal. Det er også viktig at antennen og andre komponenter holdes rene og fri for skitt, snø og is.

Hvilke forholdsregler må tas ved bruk av skipsradar?

Når du bruker marin radar, må visse forholdsregler tas for å sikre at enheten er sikker og effektiv. Dette inkluderer bruk av antennemaster og braketter som passer for den spesifikke antennen og enheten, og overvåking av området rundt for mulig interferens og interferens.

Hvilken rolle spiller skipsradar i navigasjon på åpent hav?

Skipsradar spiller en viktig rolle i å navigere på åpent hav da den lar skipet oppdage og unngå andre skip og gjenstander i nærheten. Det er spesielt nyttig ved dårlig sikt og dårlig vær.

Hvordan påvirkes skipsradar av dårlig vær?

En skipsradar kan bli påvirket av regn, snø og tåke i dårlig vær, da disse materialene kan absorbere og reflektere de elektromagnetiske signalene. I noen tilfeller kan også et skips radar bli påvirket av sjøforhold og bølgebevegelser.

Hva er den maksimale rekkevidden til et skips radar?

Maksimal rekkevidde til en marin radar avhenger av ytelsen til enheten og værforholdene. Vanligvis kan imidlertid en skipsradar oppdage skip på flere kilometers avstand.

Hva er fordelene og ulempene med X-band radar?

Fordeler med X-band radar er høy oppløsning og nøyaktighet, som gjør det mulig å oppdage små gjenstander og hindringer. Ulemper er at den er utsatt for forstyrrelser fra regn og tåke og at den har begrenset rekkevidde.

Hva er fordelene og ulempene med S-band radar?

Fordelene med S-båndsradar er lengre rekkevidde enn X-båndsradar og mindre mottakelighet for forstyrrelser fra regn og tåke. Ulempene er lavere oppløsning og nøyaktighet sammenlignet med X-band radar.

Hva er fordelene og ulempene med multi-frekvens radarsystemer?

Flerfrekvensradarsystemer tilbyr fordelene med både X-bånds- og S-båndsradar og kan bytte mellom frekvenser etter behov. Ulempene er høyere kostnader og kompleksitet.

Hva er hovedtrekkene til ARPA?

Hovedtrekkene til ARPA er den automatiske plottingen og kollisjonsunngåelsesfunksjonen, beregning og visning av posisjon, hastighet og retning til andre skip, og overvåking av området rundt for mulige kollisjoner.

Hvordan kan skipsradar brukes til å redde skipbrudne mennesker?

En skipsradar kan brukes til å redde skipbrudne mennesker ved å hjelpe til med å lokalisere det savnede skipet og overføre dets posisjon til redningsteam.

Hva er viktigheten av ECDIS for moderne navigasjon?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) er et avansert navigasjonssystem som bruker elektroniske sjøkart og sanntidsinformasjon om fartøy og omkringliggende objekter for å hjelpe til med sikker og effektiv navigering. ECDIS har gjort navigasjonen til sjøs tryggere og mer effektiv og brukes mer og mer i moderne skipsfart.

Hva er rollen til GPS i marin navigasjon?

GPS (Global Positioning System) spiller en viktig rolle i navigasjon til sjøs da det lar skipet bestemme sin nøyaktige posisjon og vise den på de elektroniske sjøkartene. GPS er spesielt nyttig når du navigerer i ukjent farvann og når sikten er dårlig.

Hva er forskjellen mellom et ARPA-system og et AIS-system?

Et ARPA-system (Automatic Radar Plotting Aid) er et radarsystem som kan beregne og vise posisjonen, hastigheten og retningen til andre fartøyer for å hjelpe til med sikker navigasjon og unngå kollisjoner. Et AIS-system (Automatic Identification System) er et system som kan identifisere fartøy med radiolink og overføre informasjon som navn, posisjon, kurs og fart. Mens ARPA beregner posisjonen til andre skip basert på radarinformasjon, får AIS denne informasjonen direkte fra skipene selv, men begge systemene kan brukes i kombinasjon for å gi mer omfattende overvåking og kollisjonsunngåelse.

Hva er funksjonen til RACON?

RACON (Radar Beacon) er en liten radio som sender ut et radarsignal for å gi andre skip og navigasjonssystemer et referansemerke. RACON-er er ofte plassert på navaider og bøyer for å øke deres synlighet og gi mer presis navigering.

Hva er funksjonen til EPIRB?

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er et nødsignalsystem som automatisk utløses i tilfelle en nødsituasjon og sender ut et signal som kan avskjæres av søke- og redningsteam for å finne skipets nøyaktige posisjon. EPIRB-er er et viktig stykke sikkerhetsutstyr til sjøs og kan bidra til å øke sjansene for at skipbrudne overlever.

Hva er funksjonen til SART?

SART (Search and Rescue Radar Transponder) er et nødsignalsystem som aktiveres i nødstilfeller og sender ut et signal som radarer kan oppdage. Vanligvis brukt på livbåter og redningsvester, kan SART-er bidra til å lette søk og redning av skipbrudne mennesker.

Hva er funksjonen til VTS?

VTS (Vessel Traffic Service) er et overvåkingssystem utviklet for å koordinere og overvåke trafikken til fartøy i travle områder. VTS kan samle inn og vise informasjon som posisjon, kurs og hastighet til fartøyer for å støtte sikker og effektiv navigasjon.

Hva er forskjellen mellom radar og ekkolodd?

Radar og ekkolodd er begge teknologier for å lokalisere objekter, men de har forskjellige bruksområder og arbeidsprinsipper. Radar bruker elektromagnetiske bølger for å bestemme posisjonen til objekter, mens sonar bruker lydbølger. Radar brukes først og fremst i luftfart og marin navigasjon, mens ekkolodd først og fremst brukes i undervannsutforskning og militære applikasjoner.

Hvordan fungerer en Doppler-radar?

En dopplerradar bruker dopplereffekten til å måle hastigheten til objekter. Doppler-effekten oppstår når frekvensen til en bølge endres når kilden eller mottakeren beveger seg i forhold til bølgen. En Doppler-radar sender kontinuerlig ut elektromagnetiske bølger, som reflekteres av objekter og returneres til radaren. Ved å måle frekvensforskyvningen til de returnerende bølgene kan radaren beregne hastigheten til objektet.

Hva er en SAR-radar?

SAR (Synthetic Aperture Radar) er en spesiell type radar som kan lage høyoppløselige bilder av jordoverflaten. SAR bruker en stor antenne og komplekse signalbehandlingsalgoritmer for å lage bilder som ligner på bilder. SAR-radar er mye brukt i jordobservasjon, overvåking av kystlinjer og søk etter savnede fly og skip.

Hva er en MARPA-radar?

MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) er en funksjon tilgjengelig på noen moderne marine radarsystemer som automatisk beregner kurs, hastigheter og risiko for kollisjon av nærliggende fartøyer. MARPA kan bidra til å unngå kollisjoner og gjøre navigeringen enklere.

Hva er forskjellen mellom en X-båndsradar og en S-båndsradar?

Hovedforskjellen mellom X-båndsradar og S-båndsradar er frekvensen til de elektromagnetiske bølgene de bruker. X-band radar bruker en frekvens på rundt 8-12 GHz, mens S-band radar bruker en frekvens på rundt 2-4 GHz. X-band radar har vanligvis høyere oppløsning og nøyaktighet, men er mer utsatt for værforhold som regn og tåke. S-band radar er mindre følsom for vær og har lengre rekkevidde, men lavere oppløsning.

Hva er forskjellen mellom en monopulsradar og en phased array radar?

Monopulsradar og phased array radar er to forskjellige typer radarantenner som brukes til å generere radarstråler. En monopulsradar bruker en enkelt antenne som kan pekes i forskjellige retninger for å lage en radarstråle. En phased array radar, derimot, bruker flere små antenner som kan styres elektronisk for å lage en radarstråle i forskjellige retninger. Phased array radar gir vanligvis større fleksibilitet og nøyaktighet, mens monopulsradar er enklere og billigere å bygge.

Hva er forskjellen mellom en X-Band Phased Array Radar og en S-Band Phased Array Radar?

Som med konvensjonelle X-bånds- og S-båndsradarsystemer, ligger forskjellen mellom X-bånds fasede arrayradar og S-båndsfasede arrayradarer i frekvensen til de elektromagnetiske bølgene som brukes. X-band phased array radar bruker en frekvens på rundt 8-12 GHz, mens S-band phased array radar bruker en frekvens på rundt 2-4 GHz. Generelt gir X-band phased array radar høyere oppløsning og nøyaktighet, men er mer utsatt for værforhold som regn og tåke. S-band phased array radar er mindre utsatt for værpåvirkninger og har lengre rekkevidde, men lavere oppløsning.

Hvordan fungerer en Doppler-værradar?

En Doppler-værradar fungerer på samme måte som en Doppler-radar, men bruker lavere frekvens (i området rundt 2-4 GHz) elektromagnetiske bølger. Ved å måle frekvensforskyvningen til de reflekterte bølgene forårsaket av bevegelse av regndråper eller snø, kan dopplerværradar måle hastigheten og retningen på nedbøren. Denne informasjonen kan brukes til å forbedre værmeldingene og varsle om kraftige stormer eller andre værfarer.

Hva er en AIS?

AIS (Automatic Identification System) er et system som brukes til å samle inn og dele informasjon om nærliggende fartøyer. AIS bruker en spesiell type radioteknologi for automatisk å sende og motta data som skipets navn, posisjon, kurs og hastighet. Disse dataene kan mottas av andre fartøyer eller av kystvaktene for å forbedre navigasjonen og unngå kollisjoner.

Hvordan integrerer skip AIS i sine radarsystemer?

Mange moderne skipsradarsystemer er i stand til å motta og integrere AIS-data. På en radarskjerm kan fartøyer som sender AIS vises med et spesielt ikon som inneholder informasjon som fartøyets navn, hastighet og kurs. Ved å integrere AIS i radarsystemet kan skip bedre overvåke omgivelsene og unngå kollisjoner.

Hva er radarfluktuasjoner?

Radarfluktuasjoner, også kjent som clutter, er signaler på en radarskjerm som ikke stammer fra objekter av interesse, men som reflekteres fra andre objekter som bygninger, fjell eller sverd. Disse signalene kan påvirke lesbarheten til radarskjermen og påvirke radarsystemets evne til å oppdage mål av interesse. Det er flere teknikker som kan brukes til å redusere eller eliminere radarjitter, for eksempel signalbehandlingsalgoritmer som forbedrer signal-til-støy-forholdet eller bruker filtre for å avvise uønskede signaler.

Hva er rekkevidden til en typisk skipsradar?

Rekkevidden til en typisk skipsradar avhenger av flere faktorer, som frekvensen til radaren som brukes, sendeeffekten og størrelsen på antennesystemet. Som regel kan moderne skipsradarsystemer ha en rekkevidde på opptil 100 nautiske mil eller mer på grunn av deres høyere frekvenser og større antenner. Rekkevidden kan imidlertid bli påvirket av dårlige værforhold eller hindringer som fjell eller bygninger.

Hva er fordelene med en tobånds skipsradar?

En dual-band marine radar bruker både X-band og S-band radar frekvenser for å gi bedre rekkevidde og oppløsning, samt større nøyaktighet og robusthet. X-band radar tilbyr høyere oppløsning og nøyaktighet, men er mer utsatt for værforhold som regn og tåke, mens S-band radar er mindre mottakelig for værforhold og har lengre rekkevidde, men lavere oppløsning. En tobånds skipsradar lar skipet dra nytte av begge frekvensområdene for en mer omfattende og nøyaktig representasjon av miljøet.

Hva er forskjellen mellom en solid state- og magnetronskipsradar?

Forskjellen mellom en solid state- og en magnetronskipsradar ligger i typen elektroniske komponenter som brukes. En magnetron marin radar bruker en magnetron til å generere og overføre elektromagnetiske bølger, mens en solid state marin radar bruker halvlederkomponenter som transistorer og dioder for å generere og overføre elektromagnetiske bølger. Solid state marine radarsystemer har en tendens til å være mer energieffektive, pålitelige og holdbare enn magnetron marine radarsystemer, og har også en raskere oppstartstid og høyere pulsfrekvens. Imidlertid kan magnetronskipsradarsystemer ha høyere sendekraft og rekkevidde.

Hva er ARPA-funksjoner?

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) er en funksjon som kan integreres i moderne skipsradarsystemer og tillater automatisk deteksjon og overvåking av skipsobjekter. ARPA-funksjoner kan inkludere å forutsi kollisjonskurser, lage sporplott og beregne kurs og hastigheter til andre skip. ARPA kan også bidra til å øke sikkerheten til sjøs ved å hjelpe skipets styrmann med å identifisere og unngå potensielle kollisjoner tidlig. ARPA-funksjoner kan også generere en rekke advarsler og alarmer for å varsle fartøyets styrmann om potensielle farer.

Hva er viktigheten av ECDIS i forhold til skipsradar?

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) er et elektronisk navigasjonssystem som viser kart- og posisjonsdata på en dataskjerm. Den er vanligvis integrert med skipets radarsystem og kan bruke dataene til å lage et nøyaktig og oppdatert bilde av omgivelsene. ECDIS lar skipet spore sin posisjon på kartet, planlegge ruter og identifisere hindringer og farer underveis. Det kan også bidra til å øke navigasjonsnøyaktigheten og sikkerheten ved å gi skipets styrmann et mer fullstendig og presist bilde av omgivelsene.

Hva er AIS-informasjon og hvordan er den knyttet til skipsradarsystemer?

AIS (Automatic Identification System) er et system for å identifisere og spore fraktobjekter, vanligvis installert på større skip. Den sender informasjon som skipets navn, posisjon, kurs og hastighet over en VHF-radiofrekvens. Skipsradarsystemer kan motta og bruke denne informasjonen til å skape en mer omfattende representasjon av miljøet og unngå kollisjonskurs. AIS kan også bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom fartøyer og landstasjoner, og øke navigasjonssikkerheten.

Hva er utfordringene ved bruk av skipsradarsystemer?

Det er flere utfordringer ved bruk av skipsradarsystemer, som sikt begrenset av dårlige værforhold eller hindringer som fjell eller bygninger. Skipsradarer kan også bli utsatt for forstyrrelser fra andre elektroniske enheter og signalkilder, noe som kan føre til unøyaktige eller feilaktige resultater. Det kan også være vanskelig å stole på tolkningen av skipsradardata, da det har en tendens til å gi en abstrakt representasjon av miljøet, og overlater det til skipets styrmann å tolke og bruke informasjonen riktig.

Hvordan kan skipsradarsystemer bidra til å øke sikkerheten til sjøs?

Skipsradarsystemer kan bidra til å øke sikkerheten til sjøs ved å gi skipet en presis og nøyaktig representasjon av miljøet, oppdage potensielle kollisjoner tidlig og utløse alarmer og advarsler for å varsle skipets rormann om farer. Skipsradarer kan også integreres med andre navigasjonssystemer som ECDIS og AIS for å gi en mer omfattende og nøyaktig representasjon av miljøet og øke navigasjonssikkerheten. I tillegg kan skipsradarer også brukes til å overvåke skipstrafikk og spore skipsbevegelser, noe som kan bidra til å forbedre trafikkoverholdelse og koordinering av skipsbevegelser.

Hvordan forbedre nøyaktigheten til skipsradardata?

Nøyaktigheten til skipsradardata kan forbedres ved ulike tiltak, som å bruke høykvalitets radarutstyr med god oppløsning og følsomhet. Det kan også være nyttig å regelmessig vedlikeholde og kalibrere skipsradarer for å sikre at de fungerer som de skal og gir nøyaktige data. Bruk av antenner med høy effekt og følsomhet kan også bidra til å forbedre rekkevidden og nøyaktigheten til skipsbårne radarer. I tillegg lar integrasjon med andre navigasjonssystemer som GPS og ECDIS skipsradarer fungere mer nøyaktig og presist.

Hvilke typer skipsradarenheter finnes det?

Det finnes forskjellige typer marine radarer, inkludert X-bånd, S-bånd og L-bånd radarer. X-band radarer har vanligvis høyere oppløsning og følsomhet, men er begrenset til en begrenset rekkevidde. S-båndsradarer har lengre rekkevidde, men lavere oppløsning enn X-båndsradarer. L-båndsradarer er designet for bruk på mindre fartøyer og har begrenset rekkevidde, men er vanligvis rimeligere enn andre radarer. Det finnes også spesialiserte marine radarer for bruk i arktiske farvann som er i stand til å oppdage og unngå isfjell og andre hindringer.

Hva er begrensningene ved bruk av skipsradarer i navigasjon?

Selv om marine radarer spiller en viktig rolle i navigasjon og sikkerhet til sjøs, har de også begrensninger. Dårlig vær som tåke, regn og snø kan redusere radarsystemets synlighet og redusere nøyaktigheten til dataene. I tillegg kan marine radarer bli utsatt for forstyrrelser fra andre elektroniske enheter og signalkilder, noe som kan føre til unøyaktige eller feilaktige resultater. Det er også viktig å merke seg at skipsradardata vanligvis gir en abstrakt representasjon av miljøet, og det er skipets sjefs ansvar å tolke disse dataene og, i forbindelse med andre navigasjonssystemer og informasjon, foreta passende navigasjon og beslutningstaking.

Hva er fremtiden for skipsradarsystemer?

Fremtiden for marine radarsystemer ser lys ut ettersom teknologien og integrasjonen med andre navigasjonssystemer fortsetter å utvikle seg. Fremtidige skipsbårne radarsystemer forventes å ha enda høyere oppløsning og rekkevidde, samt forbedret integrasjon med andre navigasjonssystemer, inkludert autonom navigasjon og kunstig intelligens. I tillegg forventes bruken av marine radarsystemer å fortsette å øke som følge av strengere regelverk og standarder for navigasjon og sikkerhet til sjøs.

Det er ikke bare fly som kan spores på Internett - det er også skipsradar! Her kan skipsposisjonene rundt om i verden spores og observeres. Du vil ikke bare motta informasjon om de forskjellige skipsposisjonene, du vil også bli gitt skipsspesifikk informasjon Details sørget for. Et gratis tilbud som vil fascinere spesielt skipsentusiaster.

Et nettbasert verktøy for skipsentusiaster

Nettverktøyet vil garantert ikke gi deg noen store utfordringer: du vil først se grønne bokser på kartet, som alle har tall. Hvert tall står for antall skipsobjekter i den delen av kartet. Bruk zoomfunksjonen slik at du kan se de enkelte skipene enda bedre. Du vil merke at det er forskjellige farger. Fargene gir deg informasjonen om det er et vanlig passasjerskip, et tankskip, et lasteskip eller en yacht. Diamantsymbolet indikerer at objektet ikke beveger seg - skipet ligger derfor i havn. Pilsymbolet, derimot, står for et objekt i bevegelse - det betyr at skipet for øyeblikket er underveis. Det er enkle farger og symboler som gir deg mye informasjon slik at du vet hvilke skip som er underveis eller ligger i havn.

Du får mye informasjon

Klikker du på skipssymbolet får du mer informasjon. Du får detaljert statistikk om type, destinasjon, landsflagg, rute og hastighet. Du finner også et stort bildegalleri med utallige bilder av skipet. Brukere kan selvfølgelig også laste opp bilder av skipet selv, slik at du alltid får de siste bildene av skipet. Skipsobservasjonen fungerer også perfekt for indre farvann – også for innsjøer og elver, slik at man ikke bare kan observere skip som er ute på havet. Skipsobservasjonen garanterer mye informasjon og Details, slik at kjedsomhet er garantert!

Hvordan behandles dataene?

Dataene samles inn og videreformidles av et automatisk identifikasjonssystem (AIS - "Automatic Identification System") Skip av en viss størrelse må være utstyrt med en slik enhet For at dataene skal mottas kreves det API-stasjoner, som ikke bare samle inn dataene, men også konvertere dem og deretter sende dem videre til de ulike anleggene.Selvfølgelig er det skip som ikke finnes på kartet.Hvis det ikke er noen API-stasjon i nærheten, kan ikke dataene samles inn og dermed Fordelen er at hver bruker kan støtte prosjektet uavhengig: Installer ganske enkelt en API-stasjon hjemme slik at dataene kan samles inn og deretter behandles Bor du i et område hvor knapt noen skip er registrert, kan du til og med be om API-enheten gratis – Prosjektet lever tross alt fra nye Sta slik at enda mer data kan samles inn og behandles. Er du usikker på om du får en slik enhet gratis, bør du bare spørre og prøve lykken.

Bruk transponderen til ditt eget skip

Hvis du eier din egen yacht og ønsker at den skal vises på et skips radar i 24 timer, må du også ta forholdsregler og installere en tilsvarende AIS-transponder på skipet. Størrelsen på yachten din spiller ingen rolle - en billig enhet er tilstrekkelig hvis yachten ikke må være utstyrt med en transponder ved lov. I tillegg til transponderen finnes det også alternativer – som for eksempel mAIS-appen. Det er viktig at du legger inn alle statistiske data riktig slik at skipet ditt vises på radaren.

Skipsvenner vil bli glade

Ikke bare vil du ha informasjon om skipets rute, du vil noen ganger også ha det Details om selve skipet? Da vil du definitivt bli overrasket! Ikke bare vil du få informasjon om ruten, men du vil også motta Details om type, gjeldende hastighet og også informasjon om skipet er underveis eller i havn!

Marinetraffic

Fortsatt ingen ferge i sikte. Heller ikke de ansatte i selskapet aner når fergen kommer. Passasjeren er nervøs, usikker og noen ganger irritert over at de ikke får noen relevant informasjon. Skal passasjeren ta en kaffe til eller heller holde seg i nærheten?

Hvordan kan jeg spore et skip?

En måte er å se på "marinetraffic.live". Alle skip kan identifiseres og spores på denne portalen, forutsatt at de er av en viss størrelse. Hvis brukeren klikker på det tilsvarende symbolet, mottar han informasjon om landsflagg, skipstype, status, gjeldende hastighet, kurset, lengden og bredden, dypgående og også om destinasjonshavnen marinetraffic.com er det også mange bilder av skipene som kan lastes opp av brukerne.

Systemet bak marinetraffic. Med

Brukere mottar disse spesielle dataene og informasjonen takket være "Automatic Identification System" (AIS) eller "Universal Automatic Identification System" (UAIS). De automatiske identifikasjonssystemene er radiosystemer som utveksler navigasjon og andre skipsdata, slik at det de siste årene har skjedd en forbedring i sikkerheten og kontrollen av skipstrafikken. 6. desember 2000 ble identifikasjonssystemene vedtatt som standard av "International Maritime Organization (IMO). "International Convention for the Safety of Life at Sea" (SOLAS) inkluderer også forpliktelsen til å utstyre alle skip som driver internasjonalt reiser.Alle kommersielle skip over 2004 GT har vært forpliktet til å ha et AIS-system installert siden januar 300 og alle over 2008 GT siden juli 500. Selv skip som har mer enn 50 passasjerer om bord og er lengre enn 20 meter må ha et AIS-system ha AIS ombord enhet Eneste unntak er krigsskip Det er nasjonale unntak for tradisjonelle skip SOLAS-reglene gjelder ikke for innlandsfartøy, her skal nasjonale eller EU-reglene overholdes.

Hvilke data overføres?

AIS-en rapporterer en stor mengde data som mottas av mottaksenhetene, som må være innenfor rekkevidde, og deretter evalueres. Dataene inkluderer:
Reisedataene overføres også. Dette inkluderer reisemålet, beregnet ankomsttid og også antall personer om bord. Inland AIS presenterer også ytterligere data:
  1. ENI skipsnummer
  2. Lastens klasse for farlig gods
  3. Tilknytningsdata (lengde, bredde, type ERI)
  4. Utkast
  5. fairway side høyre/links
  6. Lastetilstand
  7. Maksimal høyde over vann
Det skal bemerkes at selvfølgelig ikke alle data er tilgjengelige. Spesielt på fritidsbåtturer hender det ofte at kun skipets navn, posisjon, kurs, MMSI og skipsstørrelse blir radiosendt. For at dataene skal evalueres senere, må det være en AIS mottaksstasjon i nærheten. Hvis ingen mottaker er tilgjengelig, kan ikke dataene som sendes mottas og deretter ikke videresendes. Det betyr at kun AIS-skip som er nær kysten kan spores. Selv lavtflygende satellitter ("LEO" - Low Earth Orbit) kan motta og videresende dataene. Vesseltracker.com, en kommersiell tjeneste, hevder å være den aller første AIS-leverandøren som kombinerer terrestriske AIS-posisjoner med sine satellittposisjoner. Dermed kan brukere også spore skip som er på åpent hav.

Brukeren kan bli en del av systemet

Hvis brukeren bor i nærheten av vannet, kan han installere en AIS-stasjon og deretter bli en del av systemet. Brukeren kan, i det minste med litt flaks, få tilgang til stasjonen gratis fra siden (marinetraffic.live) forholde seg. Hvis brukeren har eget skip eller båt, kan han også utstyre den med senderen og overføre dataene sine via en app. Appen er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter. Det finnes også kommersielle tjenester, som FleetMon (www.fleetmon.com), som brukes av Hamburg.de (www.hamburg.de/schiffsradar). Dermed kan alle skip som ligger i Hamburg-området spores. Sporing er mulig døgnet rundt – i sanntid.

Spor skipets posisjon online

AIS-teknologi gjør det mulig for skip og deres posisjoner å vises på kartet i sanntid. Som regel brukes Google Maps. Kartet er beriket med AIS-data. Dette kalles en "mashup". Det er imidlertid flere nettsteder som tar for seg de forskjellige skipsposisjonene og presenterer dem i sanntid på et kart. De mest kjente nettstedene inkluderer Marinetraffic, shipfinder.co og localizatado.

Vil du observere skip?

Mens ADS-B-transpondere brukes i fly, brukes såkalte AIS-transpondere for å bestemme skipets posisjon. AIS er et system for å bestemme navigasjonsdata. Dataene registreres online og vises deretter på et kart. Dette gir deg et innblikk i gjeldende skipsposisjoner, med informasjonen som vises i sanntid. Det skal bemerkes at "sanntid" har en forsinkelse på 1 minutter.

Marinetraffic

Liker du å se på skip og vil vite hvilke skip som er på vei? Da vil du sannsynligvis allerede være på Marinetraffic- Siden landet. Skipsposisjonene vises her i sanntid. Google Maps fungerer som kartgrunnlaget. Regionene i verdens hav og kyster er delt inn i kvadranter. Tallene som er i kvadrantene skal fortelle deg hvor mange skip som er i en kvadrant. Skipstypene er differensiert med symboler. de Legende, plassert på venstre side av kartet, gir deg en oversikt. Hvis du finner et rødt symbol, er det en tankbil. Du kan klikke på skipet for å få mer informasjon - som skipstype, kurs, landsflagg, navn, hastighet, siste kurs som ble reist. Marinetraffic kan være et kjent nettsted for skipelskere, men det fikk først betydning etter MS Concordia-ulykken. Odysseen til MS Concordia kunne observeres på siden. Du vil bli overrasket over hvor travle verdenshavene er når du Marinetraffic-Åpen side. Et tips: Ta en titt på Gibraltarstredet - du vil bli overrasket!

Shipfinder.co

Shipfinder.co er basert på samme prinsipp som Marinetraffic. Også her vises AIS-dataene på et kart. Du vil motta mye informasjon og vil også motta mer Details, når du klikker på et skip. Så du kan få informasjon om skipets navn, kurs og hastighet. Det faktum at historiske data også gjøres tilgjengelig er spesielt enestående. Zoom til det laveste nivået på kartet slik at i området øverst til høyre "Play" blir synlig. Trykk på ønsket dato og velg ønsket klokkeslett, hvorved du også kan bruke fremspolingsfunksjonen slik at du får oversikt over skipstrafikken på det tidspunktet. Du kan også klikke på kurshistorikken til alle skip på shipfinder.co. Klikk på " Toggle Ship Path" og få en detaljert oversikt over skipets kurs. En spesielt fin funksjon er muligheten til å eksportere til en KML-fil.

Lokalisert

Localizatado er et spansk nettsted som utelukkende omhandler frakttrafikk rundt Portugal, Spania, Italia, Frankrike, Holland, Hellas, USA og Kina. Her kan du spore skipets posisjoner og også observere de tilsvarende delene av kysten. Det som er spesielt interessant er det faktum at ikke bare skipene kan spores, men også meteorologisk informasjon og vinden kan vises som et lag. På hjemmesiden finner du også mye informasjon om de enkelte skipene - ett klikk er nok til at du finner ut mer Details om skipet. Det er også en skyveknapp på venstre side av kartet slik at du kan beregne posisjonene til skipet på forhånd. De spådde plasseringene er imidlertid basert på at skipet ikke endrer fart. Dette gir deg en oversikt over når skipet forventes å nå sin destinasjon. "Nautical Charts", en annen veldig fin funksjon, viser deg sjøkartet. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kartet på ingen måte erstatter ekte navigasjon og derfor ikke må brukes til navigasjon! Du kan også vise andre transpondere. La amatørradioen tone inn for deg! I tillegg kan satellittspor og NAVTEX-data også vises. Alle disse funksjonene gjør nettstedet til et spennende og spennende sted for skipsentusiaster som ikke bare ønsker å finne ut stillinger, men også informasjon og Details ønsker å vite.

Du vil bli overrasket

Hvis du ikke bare ønsker å spore skip, men også informasjon og Details ønsker å vite, vil du bli overrasket over nettstedet! Her finner du all relevant informasjon Details og du vil bli overrasket over hvor travle havene våre er.

Last ned appen

Størrelse i m


Fart i kn


Bygge

+ -
+ Grunnlag
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ base overlegg
+ -
+ -
+-
+-
+ Vær
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -