Vänligen aktivera / aktivera JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activiva el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
MEDELHAVSHAMNFOTO

Fartygsradar Medelhavet

Hitta skepp - Spåra skepp

Fartyg Tracker - Vesselfinder - Ship Position - Båtliv - Routing

Skeppar på Medelhavet, allt på ett ögonkast. Du kan spåra fartyg och tracksv och se detaljerad information om fartygen i hamnen i Medelhavet. Medelhavet är ett populärt havsområde för nöjes- och kommersiella fartyg och att navigera i detta område kan vara mycket utmanande på grund av tung sjöfartstrafik och växlande väderförhållanden. Fartygsradar är ett oumbärligt verktyg för att navigera i Medelhavet. Fartygets radar är ett elektroniskt instrument som gör det möjligt att upptäcka och spåra fartygets omgivning. Genom att använda elektromagnetiska vågor, som reflekteras från hinder som andra fartyg, öar eller kuster och tas emot tillbaka till radarn, kan Fartygsradar skapa en korrekt bild av fartygets omgivning och beräkna objektens kurs, hastighet och avstånd. Fartygets radar visar också riktningen från vilken signalerna togs emot, vilket gör att skepparen kan peka ut positionen för andra fartyg på sjökortet. Moderna Fartygsradarsystem i Medelhavet bygger på radarreflektorer som reflekterar elektromagnetiska vågor och skickar tillbaka dem till fartygets radar. Datorn i fartygets radar utvärderar signalerna i realtid och skapar en bild av fartygets omgivning på en skärm. Moderna marina radarsystem i Medelhavet har en mängd funktioner som gör navigering till sjöss enklare. Vissa system kan skapa en 360-graders bild av fartygets omgivning, medan andra ger information om väder och tidvatten för att hjälpa skeppare att planera sin rutt. Fartygsradarer kan också fungera som kollisionsundvikande system, vilket ger skepparen en varning om ett annat fartyg kommer för nära. Användningen av Fartygsradar i Medelhavet har lett till en betydande minskning av fartygsolyckor under de senaste decennierna. Tidigare var kollisioner från fartyg till fartyg i Medelhavet relativt vanliga, vilket ledde till skador, skador på fartyg och i vissa fall död för besättningsmedlemmar. Med användning av Fartygsradar har kollisioner i Medelhavet minskat avsevärt, vilket har lett till förbättringar av säkerheten och effektiviteten för sjöfartstrafiken på detta hav. Även om marin radar är ett extremt värdefullt verktyg för att navigera i Medelhavet, finns det också vissa nackdelar. Ett av huvudproblemen är att marina radarer kan påverkas av andra elektroniska enheter som används i närheten av fartyg. Till exempel kan mobiltelefoner och andra elektroniska enheter störa de signaler som skickas av Fartygsradar, vilket kan leda till felaktig information och potentiellt farliga situationer. Ett annat problem är att Fartygsradarer kan påverkas av dåligt väder. MEDELHAVSHAMN >> Live (27.05.2024-XNUMX-XNUMX) | hamnradar

Storlek i m


Hastighet i kn


Bygga

+ -
+ Baslager
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ basöverlägg
+ -
+ -
+-
+-
+ Väder
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -