Vänligen aktivera / aktivera JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activiva el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
NORDSHAVNSHAMNFOTO

Fartygsradar Nordsjön

Hitta skepp - Spåra skepp

Fartyg Tracker - Vesselfinder - Ship Position - Båtliv - Routing

Fartyg på Nordsjön, allt på ett ögonkast. Du kan spåra fartyg och tracksv och se detaljerad information om fartygen i hamnen i Nordsjön. Nordsjön är ett mycket välbesökt havsområde och en viktig transportled för gods och passagerare. Att navigera i Nordsjön kan dock vara mycket utmanande på grund av tung sjöfartstrafik och växlande väderförhållanden. Fartygets radar är ett oumbärligt instrument för att navigera i Nordsjön. Fartygets radar är ett elektroniskt instrument som gör det möjligt att upptäcka och spåra fartygets omgivning. Genom att använda elektromagnetiska vågor, som reflekteras från hinder som andra fartyg, öar eller kuster och tas emot tillbaka till radarn, kan Fartygsradar skapa en korrekt bild av fartygets omgivning och beräkna objektens kurs, hastighet och avstånd. Fartygets radar visar också riktningen från vilken signalerna togs emot, vilket gör att skepparen kan peka ut positionen för andra fartyg på sjökortet. De flesta moderna Fartygsradarsystem på Nordsjön är baserade på radarreflektorer. Dessa system använder elektromagnetiska vågor som studsar av hinder och skickas tillbaka till fartygets radar, där de utvärderas av en dator i realtid. Moderna Fartygsradarer på Nordsjön har ett antal funktioner som gör navigeringen till sjöss enklare. Vissa Fartygsradarer kan ta en 360-graders bild av fartygets omgivning och visa data i realtid på en skärm. Andra marina radarer kan ge väder- och tidvatteninformation för att hjälpa skeppare att planera sin rutt. Fartygsradarer kan också fungera som kollisionsundvikande system, vilket ger skepparen en varning om ett annat fartyg kommer för nära. Användningen av Fartygsradar på Nordsjön har lett till en betydande minskning av fartygsolyckor under de senaste decennierna. Tidigare var kollisioner från fartyg till fartyg i Nordsjön relativt vanliga, vilket ledde till personskador, skador på fartyg och i vissa fall döda för besättningsmedlemmar. Med användning av Fartygsradar har kollisioner på Nordsjön minskat avsevärt, vilket har lett till förbättringar av säkerheten och effektiviteten för sjöfartstrafiken på detta hav. Även om Fartygsradar är ett extremt värdefullt verktyg för att navigera i Nordsjön, finns det också vissa nackdelar. Ett av huvudproblemen är att marina radarer kan påverkas av andra elektroniska enheter som används i närheten av fartyg. Till exempel kan mobiltelefoner och andra elektroniska enheter störa de signaler som skickas av Fartygsradar, vilket kan leda till felaktig information och potentiellt farliga situationer. NORDSHAMN >> Live (26.05.2024-XNUMX-XNUMX) | hamnradar

Storlek i m


Hastighet i kn


Bygga

+ -
+ Baslager
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ basöverlägg
+ -
+ -
+-
+-
+ Väder
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -