Vänligen aktivera / aktivera JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activiva el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
ÖSTERSJÖHAMNFOTO

Fartygsradar Östersjön

Hitta skepp - Spåra skepp

Fartyg Tracker - Vesselfinder - Ship Position - Båtliv - Routing

Fartyg på Östersjön, allt på ett ögonkast. Du kan spåra fartyg och tracksv och se detaljerad information om fartygen i hamnen i Östersjön. Östersjön är ett mycket populärt vattenområde för transport av gods och passagerare. Fartygstrafiken i Östersjön är dock mycket tät och att navigera i dessa vatten kan vara en utmaning för skeppare. För att säkerställa att fartyg säkert och smidigt kan navigera i Östersjön är det absolut nödvändigt att de är utrustade med Fartygsradar. Fartygets radar är ett elektroniskt instrument som gör det möjligt att upptäcka och spåra fartygets omgivning. Med hjälp av Fartygsradar kan fartyg på Östersjön identifiera andra fartyg, bojar, fyrar och andra hinder och anpassa sin kurs och hastighet därefter. Fartygsradarn kan också noggrant mäta avståndet mellan fartyg så att kollisioner kan undvikas. Det finns olika typer av Fartygsradarsystem som används i Östersjön. De flesta moderna Fartygsradarsystem är baserade på radarreflektorer som sänder och tar emot elektromagnetiska signaler. Dessa signaler reflekteras av hinder och skickas tillbaka till fartygets radar, där de utvärderas av en dator i realtid. De flesta Fartygsradarer på Östersjön är utrustade med en datorskärm som ger skepparen en detaljerad bild av fartygets omgivning. Moderna Fartygsradarer på Östersjön har ett antal funktioner som gör navigeringen till sjöss enklare. Vissa Fartygsradarer kan ta en 360-graders bild av fartygets omgivning och visa data i realtid på en skärm. Andra marina radarer kan ge väder- och tidvatteninformation för att hjälpa skeppare att planera sin rutt. Fartygsradarer kan också fungera som kollisionsundvikande system, vilket ger skepparen en varning om ett annat fartyg kommer för nära. Användningen av Fartygsradar på Östersjön har lett till en betydande minskning av fartygsolyckor under de senaste decennierna. Kollisioner mellan fartyg var tidigare relativt vanliga i Östersjön, vilket ledde till skador, skador på fartyg och i vissa fall även döda för besättningsmedlemmar. Med användning av Fartygsradar har kollisioner i Östersjön minskat avsevärt, vilket har lett till förbättringar av säkerheten och effektiviteten för sjöfartstrafiken på detta hav. Men trots fördelarna med att använda Fartygsradar i Östersjön finns det också vissa nackdelar. Ett av huvudproblemen är att marina radarer kan påverkas av andra elektroniska enheter som används i närheten av fartyg. BALTIC PORT >> Live (26.05.2024-XNUMX-XNUMX) | hamnradar

Storlek i m


Hastighet i kn


Bygga

+ -
+ Baslager
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ basöverlägg
+ -
+ -
+-
+-
+ Väder
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -