Vänligen aktivera / aktivera JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activiva el Javascript![? ]
SENT: - - | LON: - -
SOG: - - | COG: - -
Rhens hamn FOTO

Fartygsradar Rhen

Hitta skepp - Spåra skepp

Fartyg Tracker - Vesselfinder - Ship Position - Båtliv - Routing

Skeppar på Rhen, allt på ett ögonkast. Du kan spåra fartyg och tracksv samt detaljerad information om fartygen i hamnen vid Rhen. Fartygsradarn Rhen är ett oumbärligt verktyg för sjöfart på Rhen. Rhen är en av de viktigaste floderna i Europa och används för att transportera varor och människor. Eftersom Rhen har en hög trafiktäthet är det av avgörande betydelse för sjöfarten att de hela tiden är informerade om andra fartygs position. Rhenskeppsradarn är en teknik som gör detta möjligt. Rhenskeppsradarn består av ett radarsystem som är installerat på ett fartyg. Radarsystemet avger en signal som tas emot av andra fartyg. Signalerna utvärderas av en dator och andra fartygs positioner visas på en skärm. Detta gör sjöfarten på Rhen säkrare och effektivare. Rhenskeppsradarn är också ett viktigt instrument för navigering på floden. Det gör det möjligt för skeppare att lokalisera sitt fartygs position och se till att de är på rätt kurs. På grund av den exakta positionsbestämningen är det också möjligt att identifiera och undvika farliga platser på floden. Förutom navigering och säkerhet har Rhenskeppsradarn också en inverkan på miljöskyddet. Den exakta positionsbestämningen gör det möjligt för skepparna att optimera bränsleförbrukningen och därigenom minska CO2-utsläppen. Fartygsradarn Rhen bidrar alltså till att skydda floden och miljön. Rhenskeppsradarn är också av ekonomisk betydelse för sjöfartsnäringen. Genom att bestämma sin exakta position kan fartygen planera sina ankomsttider exakt och på så sätt optimera sina operativa processer. Sjöfartsnäringen kan därmed spara tid och pengar och därmed bli mer konkurrenskraftig. Sammantaget är Fartygsradarn Rhen ett oumbärligt verktyg för sjöfart på Rhen. Det förbättrar navigeringen, ökar säkerheten, skyddar miljön och är av ekonomisk betydelse. Sjöfartsindustrin förlitar sig på denna teknik och kommer att fortsätta att förlita sig på den för att navigera i floden säkert och effektivt. Rhens HAMN >> Live (26.05.2024-XNUMX-XNUMX) | hamnradar

Storlek i m


Hastighet i kn


Bygga

+ -
+ Baslager
+ -
+ -
+ -
+-
+ -
+ -
+ -
+ basöverlägg
+ -
+ -
+-
+-
+ Väder
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+
Ikoner / etiketter
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -